20222023.tuan01 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20222023.tuan01

Bản tin nội bộ Quý II/2022

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý II năm 2022. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng vừa