20212022.tuan01 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20212022.tuan01

Bản tin nội bộ Quý II/2021

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý II năm 2021. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng vừa

“Học UMS đi cho mới!”

Mình không phải là học sinh đỗ trong lượt gọi đầu tiên vào Trường THCS Ngoại ngữ, mình có điểm xếp vị trí thứ “một trăm bao nhiêu đó…”. Cơ hội đến với mình khi một số bạn trong 100 thí sinh có điểm cao