Mạng lưới ULIS ALUMNI tài trợ xây dựng Điểm uống nước miễn phí tại KCT Khoa Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Mạng lưới ULIS ALUMNI tài trợ xây dựng Điểm uống nước miễn phí tại KCT Khoa Pháp

Mạng lưới Cựu học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS ALUMNI) vừa tài trợ cho Nhà trường xây dựng Điểm uống nước miễn phí tại khu vực Khu Công trình Khoa Pháp (góc giữa C1, C2, C3).
 
Điểm uống nước cung cấp nước đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh để người học, cán bộ có thể đến lấy hoàn toàn miễn phí.
 
Hiện tại, Trường Đại học Ngoại ngữ đã có một số điểm uống nước miễn phí đặt tại sân A1-A2, B2, Khoa Pháp. Cùng với các Homies, Nhà trường mong muốn cung cấp nhiều tiện ích chung, đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu của sinh viên.