20192020.tuan44 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20192020.tuan44

[Giới thiệu] CLB Tiếng Hàn

Giới thiệu về Câu lạc bộ Tiếng Hàn của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.   KLC đúng là CLB dành cho các bạn yêu thích Tiếng Hàn, nhưng các thành viên trong KLC không chỉ giỏi Tiếng Hàn