Sinh viên ULIS tham gia Chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam – Hàn Quốc năm 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Sinh viên ULIS tham gia Chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam – Hàn Quốc năm 2022

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Gia đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc tổ chức Chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam – Hàn Quốc năm 2022 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 20 đại biểu thanh niên Việt Nam và Hàn Quốc.
Chương trình diễn ra trong 03 phiên làm việc chính thức vào ngày 28, 29/7 và ngày 12/8/2022 qua phần mềm Zoom và 02 tuần thảo luận, trao đổi, giao lưu theo nhóm giữa các bạn đại biểu thanh niên Việt Nam – Hàn Quốc.
Dưới đây là hình ảnh 10 đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự chương trình, trong đó có 2 đại biểu đến từ Trường Đại học Ngoại ngữ là bạn Lê Thành Đạt và Lê Thị Như Quỳnh – sinh viên Khoa NN&VH Hàn Quốc.