Phiếu khảo sát thông tin sinh viên đầu khóa học dành cho sinh viên khóa QH.2016.F1 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phiếu khảo sát thông tin sinh viên đầu khóa học dành cho sinh viên khóa QH.2016.F1

Thực hiện định hướng “đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội” ở bậc đại học, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trân trọng đề nghị Anh/Chị cho biết ý kiến của mình về các vấn đề được hỏi dưới đây liên quan đến các hoạt động đầu năm học tại Trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN.