Phiếu khảo sát việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp (dành cho nhà tuyển dụng) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phiếu khảo sát việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp (dành cho nhà tuyển dụng)

Thực hiện định hướng “đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội” ở bậc đại học, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trân trọng đề nghị Quí vị cho biết ý kiến của mình về các vấn đề được hỏi dưới đây liên quan đến hoạt động đào tạo tại trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN. Ý kiến của Quí vị là những tư vấn quan trọng để chúng tôi thực hiện đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy ở bậc đại học trong thời gian tới. Trân trọng cảm ơn!