Khảo sát – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Khảo sát

Khảo sát về công tác thực hiện các hoạt động truyền thông của Nhà trường

Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu xin được mang đến 1 bản khảo sát về sự nhận thức và xu hướng tiếp cận với các hoạt động truyền thông của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN trong nội bộ học sinh, sinh viên, giảng viên và cán bộ chuyên viên Nhà trường.