[Nhà Khoa học ULIS và những câu chuyện] Cô Văn Thị Thanh Bình – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Nhà Khoa học ULIS và những câu chuyện] Cô Văn Thị Thanh Bình

Tháng 3 năm 2024, lần đầu tiên, ULISer đã có giảng viên xuất bản 1 cuốn sách chuyên khảo bằng tiếng Anh với vai trò là tác giả đứng đầu trong số 2 tác giả. Cuốn sách có tên gọi “Thương mình, dành cho nữ giới” để vượt qua những rào cản, phiền não mà phụ nữ thường gặp. Tác giả cuốn sách, cô Văn Thị Thanh Bình, giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh đã trở thành ULISer đầu tiên được Nhà trường hỗ trợ mức 100 triệu đồng cho hạng mục chuyên khảo xuất bản tại nước ngoài, theo Quyết định số 486. Xin chúc mừng cô Văn Thị Thanh Bình.