Họp phiên thứ nhất Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2024 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Họp phiên thứ nhất Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2024

Ngày 14/5/2024, Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 đã họp phiên thứ nhất.

Tham dự cuộc họp có Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông, các thành viên của Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2024 và đại diện Phòng TCCB.

Phát biểu khai mạc, Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long gửi lời cảm ơn các thành viên đã tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở của Nhà trường năm 2024. Gồm 11 thầy cô, Hiệu trưởng tin tưởng Hội đồng sẽ hoạt động tích cực, đạt kết quả cao trong nhiệm kỳ.

Tại phiên họp, Hội đồng đã bỏ phiếu bầu các chức danh. GS.TS. Nguyễn Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng, PGS. TS. Đinh Hồng Vân giữ vai trò Phó Chủ tịch, PGS.TS. Lâm Quang Đông đảm nhiệm vị trí Thư ký.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng phân công nhiệm vụ cụ thể và thảo luận hoạt động năm 2024. Đáng chú ý, năm nay có 3 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại trường.

Theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở, Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Giáo sư cơ sở bao gồm:1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

2. Phối hợp với cơ sở giáo dục đại học xây dựng giải pháp công khai hoạt động của Hội đồng Giáo sư cơ sở và hồ sơ của ứng viên trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

3. Phối hợp với Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả xét lên Hội đồng Giáo sư nhà nước để thẩm định và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

4. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (nếu có) theo quy định của pháp luật.