[Infographic] Một số điểm nổi bật về Kế hoạch tăng cường đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KHCN và ĐMST – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] Một số điểm nổi bật về Kế hoạch tăng cường đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KHCN và ĐMST

Nhân kỷ niệm ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (18/05), Phòng Khoa học công nghệ giới thiệu Infographic về “Một số điểm nổi bật về Kế hoạch tăng cường đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN” ban hành kèm theo QĐ số 486/QĐ-ĐHNN ngày 06 tháng 02 năm 2024.

Xin kính gửi những lời chúc tốt đẹp, lời tri ân đến các nhà nghiên cứu của ULIS nói riêng và cộng đồng khoa học nói chung.

Đọc chi tiết văn bản: https://drive.google.com/file/d/1NB0vI0LsdpnTUIkTZGiMzywU8H-zs2VW/