Nâng cao khả năng tìm việc làm của sinh viên Khoa NN&VH Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nâng cao khả năng tìm việc làm của sinh viên Khoa NN&VH Pháp

Ngày 06/06/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm “Thực trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp Khoa NN&VH Pháp”. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Đề án “Nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên ĐHQGHN giai đoạn hội hập quốc tế 2016-2020”.

img_20170609_160224

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện ĐHQGHN, đại diện BCN Khoa NN&VH Pháp và các giảng viên quan tâm đến chủ đề này.

Trong khuôn khổ tọa đàm, các đại biểu đã cùng thảo luận về hai nhóm nội dung là “Thực trạng của sinh viên tốt nghiệp Khoa Ngôn ngữ  và Văn hóa Pháp” và “Xu hướng nhu cầu nhân lực sinh viên tốt nghiệp Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp tại Việt Nam”. Nhiều đóng góp sâu sát đã được đưa ra với mục đích nâng cao khả năng tìm việc làm của sinh viên Khoa NN&VH Pháp.

img_20170609_161031

Buổi tọa đàm đã kết thúc với kết quả rất tích cực, đáp ứng định hướng phát triển kết nối chương trình đào tạo của Khoa với thị trường lao động.

ULIS Media