Thông báo về kế hoạch học tập các học phần chung mời giảng từ ngày 09/03/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về kế hoạch học tập các học phần chung mời giảng từ ngày 09/03/2020

Căn cứ Công văn số 778/UBND-KGVX ngày 07/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra;

Căn cứ kết luận ngày 07/3/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (Covid-19) của ĐHQGHN;

Căn cứ Thông báo số 201/TB-ĐHNN ngày 07/03/2020 về việc tiếp tục thực hiện công tác dạy – học trực tuyến tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN từ ngày 09/3/2020 – 15/3/2020;

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên đại học chính quy các khóa trong toàn trường kế hoạch học tập các học phần chung mời giảng từ ngày 09/03/2020 đến khi có thông báo chính thức về việc học trực tiếp trên lớp, cụ thể như sau:

  1. Các học phần chung mời giảng học kỳ 2 năm học 2019-2020 bao gồm các học phần Lý luận chính trị, Logic, Toán cao cấp, Kinh tế vi mô, Kinh tế du lịch, Hướng dẫn du lịch, Quản trị kinh doanh lữ hành, Quản trị kinh doanh khách sạn, Xác suất thống kê, Luật kinh doanh quốc tế, sinh viên KHÔNG học trên lớp.
  2. Giáo viên phụ trách các lớp học phần sẽ gửi bài qua email lớp trưởng, facebook chung của các lớp học phần.
  3. Sinh viên chủ động liên hệ với các giảng viên và lớp trưởng các lớp học phần để nhận tài liệu học tập.
  4. Các giảng viên hướng dẫn học tập, và giải đáp thắc mắc của sinh viên qua email hoặc trao đổi thảo luận trong các nhóm facebook chung của lớp học phần.
  5. Yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc hình thức học tập của giảng viên, đảm bảo lĩnh hội đầy đủ kiến thức. Trong trường hợp cần thiết, Nhà trường sẽ bố trí lịch học bù khi sinh viên trở lại trường học tập.

Thông báo này áp dụng cho sinh viên đại học chính quy các khóa và sinh viên chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép).

Đề nghị Trưởng các khoa đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên trong khoa biết và thực hiện nghiêm túc nội dung trong thông báo.