LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (TỪ NGÀY 03 ĐẾN NGÀY 09.4.2017) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (TỪ NGÀY 03 ĐẾN NGÀY 09.4.2017)

THỨ HAI, 03.4.2017

 • 8h00 -9h30 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 9h30-11h30 tại phòng 301, A1: Họp giao ban công tác tháng 4/2017.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng các phòng chức năng; Trưởng các Khoa: Sau đại học, Đào tạo và Bồi dưỡng ngoại ngữ; Giám đốc các Trung tâm: Khảo thí, CNTT-Truyền thông và Học liệu, NCGDNN và ĐBCL, NN và QTH, Phát triển Nguồn lực.

 • 14h00-15h00 tại phòng 301, A1: Họp tổng kết Ngày hội việc làm năm 2017.

Thành phần: Toàn thể Ban tổ chức theo Quyết định của Hiệu trưởng (PHT Ngô Minh Thủy, PHT Phạm Văn Ngọc, các ông, bà: Vũ Văn Hải, Hà Lê Kim Anh, Đỗ Minh Hoàng, Lê Thị Khánh Trang, Phạm Văn Kim, Khoa Anh Việt, Đinh Thị Thu Huyền, Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Thị Thanh Thúy, Đỗ Thị Thanh Huyền, Tạ Thị Hồng Hạnh, Thân Thị Kim Tuyến, Lã Thị Thanh Mai, Lê Thị Khuyên, Nguyễn Thị Thu Hà, Lâm Thị Hòa Bình) (Phòng CT&CTHSSV chuẩn bị nội dung).

 • 15h30-16h30 tại phòng 301, A1: Họp tổng kết công tác kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ và 55 năm thành lập Khoa NN và VH Pháp.

Thành phần: Toàn thể Ban tổ chức theo Quyết định của Hiệu trưởng (PHT Ngô Minh Thủy, các ông, bà: Đinh Hồng Vân, Đỗ Minh Hoàng, Đặng Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thanh Hoa, Phạm Văn Kim, Vũ Văn Hải, Lê Thị Khánh Trang, Khoa Anh Việt). (Khoa NN&VH Pháp chuẩn bị nội dung).

THỨ BA, 04.4.2017

 • 8h00-9h30 tại phòng 201, A1: Họp Ban tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển Trường ĐHNN.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, các ông, bà: Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch HĐ tư vấn HTPT), Đỗ Minh Hoàng (Trưởng P.HTPT), Bùi Đình Thắng (Phó Trưởng P.HTPT), Vũ Tiến Thịnh (Trưởng P.HCTH), Phạm Văn Kim (Trưởng P.QT), Lê Thị Khánh Trang (Trưởng P.KHTC), Hoa Ngọc Sơn (Phó Trưởng Khoa ĐT&BDNN), Khoa Anh Việt (Giám đốc TT.CNTT-TT&HL).

 • 8h30 tại phòng 203, ĐHQGHN: ĐHQGHN thông qua kế hoạch Kiểm toán Nhà nước năm 2017.

Thành phần: PHT Phạm Văn Ngọc, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính.

 • 8h30 -10h00 tại phòng 105, A3: Họp rà soát công tác chuẩn bị tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2017 và công tác triển khai khóa học nghiệp vụ biên – phiên dịch.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo và chuyên viên Khoa Sau đại học.

 • 9h30-11h00 tại phòng 201, A1: Họp Ban tổ chức Hội nghị giao ban 3 trường ĐHNN: Trường ĐHNN-ĐHQGHN, Trường ĐHNN- ĐH Huế, Trường ĐHNN – ĐH Đà Nẵng.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, các ông, bà: Đỗ Minh Hoàng (Trưởng P.HTPT), Mai Vân Hoa (Phó Trưởng P.HTPT), Vũ Tiến Thịnh (Trưởng P.HCTH), Lê Thị Khánh Trang (Trưởng P.KHTC), Khoa Anh Việt (Giám đốc TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Hạnh (P.HTPT).

 • 9h30 -11h00 tại phòng 301, A1: Trao học bổng Han Soo Kong học kỳ II năm học 2016-2017.

Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV, Ban Chủ nhiệm và sinh viên của Khoa NN&VH Hàn Quốc được nhận học bổng.

 • 14h00-16h15 tại phòng 509, A1: Giới thiệu chương trình thực tập tại Okinawa, Nhật Bản năm 2017.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo và cán bộ phụ trách thực tập của Phòng CT&CTHSSV, sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản; lãnh đạo Hiệp hội hỗ trợ thực tập sinh Nhật Bản, đại diện Ban lãnh đạo Hội cựu Lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản.

THỨ TƯ, 05.4.2017

 • 8h00-11h30 tại phòng 410, A1: Tổ chức chấm công trình NCKH sinh viên cấp Trường năm học 2016-2017.

Thành phần: Thành viên theo QĐ số 572/QĐ-ĐHNN ngày 24/3/2017 của Hiệu trưởng (PHT Nguyễn Xuân Long, Phòng KHCN, các ông, bà: Vũ Hải Hà, Đinh Thị Thu Huyền, Đinh Hồng Vân, Phạm Minh Tiến, Lê Hoài Ân, Đào Thị Nga My, Trần Thị Hường, Nguyễn Thị Thắng, Chử Thị Bích).

 • 8h30 tại phòng 203, ĐHQGHN: PHT Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị giao ban công tác Quý II/2017 của ĐHQGHN.

THỨ NĂM, 06.4.2017

Nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch).

THỨ SÁU, 07.42017

 • 8h30 tại phòng 203, ĐHQGHN: Hiệu trưởng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của ĐHQGHN.
 • 9h00-10h00 tại phòng 201, A1: Ký kết hợp tác với Trường Đại học Kinh Doanh Quốc gia Đài Bắc.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT), đại diện Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Trung Quốc, ông Hoa Ngọc Sơn (Phó Trưởng Khoa ĐT&BDNN).

 • 9h30 tại phòng 203, ĐHQGHN: BTĐU-Hiệu trưởng dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.
 • 10h30 tại phòng 203, ĐHQGHN: BTĐU-Hiệu trưởng dự Hội nghị liên tịch giữa Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN.

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Phòng Quản trị đầu mối phối hợp với phòng TCCB, CTHSSV thực hiện Công văn số 184/CV-CACG về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch liên tịch 286/2011 và Quy chế 01/2013 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Cầu Giấy, hạn nộp báo cáo trước ngày 05/4/2017.
 2. Phòng TCCB đầu mối phối hợp với các đơn vị thực hiện công văn số 1020/ĐHQGHN-TCCB về việc phân bổ chỉ tiêu bổ sung và gia hạn nộp hồ sơ thi thăng hạng viên chức hạng 2 năm 2016 tại ĐHQGHN, hạn nộp hồ sơ báo cáo trước ngày 06/4/2017.