Lịch thi HSK (HSKK) tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch thi HSK (HSKK) tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2021

Lịch thi HSK (HSKK) tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2021
 
❓Để biết thêm thông tin khác xin vui lòng liên hệ BTC :
Email: hskkhoatrungulis6868@gmail.com
ĐT: 0968842383 ( liên lạc trong giờ hành chính)