Triển khai thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cho học sinh sinh viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Triển khai thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cho học sinh sinh viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên trong việc trao đổi và tiếp nhận thông tin, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các đơn vị chức năng trong trường; Công khai, minh bạch, thân thiện, tiết kiệm đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến học sinh, sinh viên; Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai áp dụng thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa cho học sinh, sinh viên từ 5/9/2019.

I/Nội dung thủ tục hành chính liên quan

– Các văn bản biểu mẫu liên quan thủ tục trực tuyến: sinh viên thực hiện trên địa chỉ uliser.ulis.vnu.edu.vn hoặc 112.137.136.18 (Xem quy đinh tại Phụ lục 1)

– Các văn bản biểu mẫu chưa áp dụng trực tuyến: sinh viên tải đơn trên địa chỉ http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/bieu-mau/, điền đầy đủ thông tin và gửi đến Bộ phận Một cửa (Xem quy định tại Phụ lục 2).

– Các biểu mẫu văn bản khác sinh viên đến Bộ phận Một cửa để liên hệ trực tiếp.

II/Các thủ tục trực truyến

  1. Hồ sơ, thủ tục

Sinh viên đăng nhập trang website chính thức của Bộ phận Một cửa tại địa chỉ: uliser.ulis.vnu.edu.vn hoặc 112.137.136.18 tìm yêu cầu, điền đầy đủ thông tin và gửi yêu cầu đến Bộ phận Một cửa.

  1. Quy trình

Bộ phận Một cửa tiếp nhận yêu cầu của sinh viên và xử lý dựa theo quy định này (Phụ lục 1)

  1. Thời gian giải quyết

Kết quả được trả tại Bộ phận Một cửa, thời gian trả được quy định trong phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy này.

STT

 

Nội dung

 

Quy trình thực hiện

Thời gian trả kết quả

1.       

Cấp Giấy chứng nhận sinh viên  

 

Bước 1: – Sinh viên truy cập vào trang web uliser.ulis.vnu.edu.vn hoặc 112.137.136.18

             -Sinh viên chọn yêu cầu

Bước 2: – SV nhận kết quả tại bộ phận một cửa P106A1

       -Sau 3 ngày làm việc nếu yêu cầu chưa được xử lý , xin vui lòng gửi về địa chỉ                  Email ulis.motcua@vnu.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau 3 ngày làm việc

2.       

Cấp Giấy giới thiệu

3.       

Xác nhận vay vốn sinh viên

 

  4

 

Sửa thông tin sinh viên trên phần mềm QLĐT

Bước 1: -Sinh viên truy cập vào trang web uliser.ulis.vnu.edu.vn hoặc 112.137.136.18

             -Sinh viên chọn yêu cầu

Bước 2: -Cán bộ tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra và xử lý trực tiếp trên phần mềm.

            – Sau 3 ngày làm việc nếu yêu cầu chưa được xử lý , xin vui lòng gửi về địa chỉ                 Email: ulis.motcua@vnu.edu.vn

 

 

 5

 

Cấp lại mật khẩu vào cổng thông tin Đào tạo Đại học (Portal)

III/Các thủ tục trực tiếp

Các thủ tục trực tiếp về một cửa được nêu trong phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy định này.

  1. Hồ sơ, thủ tục

Sinh viên lên trang Web chính thức của nhà trường tại địa chỉ: http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/bieu-mau/ tìm biểu mẫu, tải về, điền đầy đủ thông tin, xin xác nhận của các phòng ban chức năng và nộp về Bộ phận Một cửa.

  1. Quy trình

Bộ phận Một cửa tiếp nhận yêu cầu trực tiếp của sinh viên và xử lý dựa theo phụ lục 2 của Quy định này.

  1. Thời gian giải quyết

Kết quả được trả tại Bộ phận Một cửa, thời gian trả được quy định trong phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy định này.

STT

 

Nội dung

 

Quy trình thực hiện

Thời gian trả kết quả

 

1

 

Xin nghỉ học có thời hạn (bảo lưu)

Bước 1: Sinh viên tải đơn trên trang web tại địa chỉ http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/bieu-mau/, điền thông tin vào đơn

 

Bước 2:- SV nộp đơn tại bộ phận Một cửa P106 A1. Sinh viên điền thông tin vào sổ đăng ký.

             -Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thông tin sinh viên, kiểm tra học phí và xử lý yêu cầu

            –Phòng CT & CT HSSV làm Quyết định và xử lý Quyết định tới các bộ phận liên quan

 

Bước 3: : SV nhận kết quả tại bộ phận một cửa P106A1

 

 

 

 

 

 

Sau 5 ngày làm việc

2

 

Xin học tiếp

 

3

 

Xin thôi học

 

4

 

Xin chuyển khóa

  5

Xin đi giao lưu, đi học ở nước ngoài

 6

Xác nhận lí lịch sinh viên

 

Bước 1: Sinh viên tải đơn trên http://hssv.ulis.vnu.edu.vn/bieu-mau/, điền thông tin vào đơn

           -Sinh viên điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu vào mẫu.

Bước 2: – Sinh viên nộp đơn tại Bộ phận Một cửa P106A1.

            – SV nhận kết quả tại bộ phận một cửa P106A1

 

 

 

 

 

 

Sau 3 ngày làm việc

 

     

 7

Xin xác nhận ở KTX

 8

Đăng ký thực tập Nghiệp vụ

 9

Đăng kí hỗ trợ, giới thiệu việc làm

10

Đăng kí vé tháng xe buýt

Bước 1: – Sinh viên xin mẫu đăng ký xe buýt tại trạm bán vé xe buýt

–         Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào mẫu

Bước 2: – Sinh viên nộp đơn tại tại Bộ phận Một cửa P106A1.

 

 11

Đơn xin cấp bảng điểm dành cho sinh viên chính quy

Bước 1: – Sinh viên truy cập vào Portal sinh viên http://daotao.vnu.edu.vn vào mục Danh sách biểu mẫu hoặc trên website Trường http://daotao.ulis.vnu.edu.vn/cac-bieu-mau/

 

Bước 2: Bộ phần một cửa gửi cho cán bộ phụ trách xử lý thông tin.

Bước 3: SV nhận kết quả tại Bộ phận một cửa P106 nhà A1.

 

 

 

 

Sau 4 ngày làm việc

 

12

Đơn xin xác nhận trình độ ngoại ngữ 2 (dành cho sinh viên ĐHNN và SV ĐHQGHN)

13

Đơn xin xác nhận trình độ ngoại ngữ 2 (dành cho sinh viên BK)

IV/Thời gian nhận, trả kết quả

– Thời gian nhận và trả các văn bản, hồ sơ vào giờ hành chính các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần

– Thời gian trả kết quả được tính khi hồ sơ đủ điều kiện và hợp lệ

– Thời gian trả kết quả tùy thuộc nội dung công việc được quy định tại Phụ lục đính kèm cuối văn bản này

V/Các văn bản kèm theo

A/ Quy định tạm thời về hành chính một cửa cho HSSV: Link

B) Hướng dẫn sử dụng cơ chế một cửa (website): Link