Lịch sử Đảng bộ Trường ĐHNN – ĐHQGHN Qua các nhiệm kỳ Đại hội(5) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch sử Đảng bộ Trường ĐHNN – ĐHQGHN Qua các nhiệm kỳ Đại hội(5)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần Thứ XIII (1998 – 2000): Trước những thuận lợi mới, ngày 29 tháng 9 năm 1998, Đảng bộ đã tiến hành Đại hội Đại biểu lần Thứ XIII. Đại hội khẳng định: Đảng bộ đã đạt được những thành quả quan trọng, khối đoàn kết nhất trí trong Trường đặc biệt là sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy và Ban Giám hiệu được giữ vững trong suốt nhiệm kỳ; quần chúng phấn khởi, tin tưởng; quy mô đào tạo tăng, chất lượng dạy và học được duy trì, các hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, vị trí và ảnh hưởng của Nhà trường ngoài xã hội ngày một củng cố và nâng cao.

KHÓA XIII (1998-2000)

Đ/c Nguyễn Hữu Thọ – Bí thư

Đ/c Nguyễn Đức Duyên

Đ/c Nguyễn Văn Lợi – Phó Bí thư

Đ/c Nguyễn Xuân Uyên

Đ/c Nguyễn Hữu Chinh – Thường vụ

Đ/c Nguyễn Văn Vân

Đ/c Nguyễn Hữu Cầu

Đ/c Nguyễn Quang Thuấn

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh

Đ/c Trần Thị Khang

 

Đ/c Nguyễn Hữu Thọ – Bí thư Đảng ủy Khóa XIII

Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần Thứ XIV (2000 – 2003): Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã đề ra phương hướng công tác và khẩu hiệu hành động của Đảng bộ khóa XIV (2000-2003) là: “Trí tuệ – Kỷ cương – Hiện đại – Chất lượng cao”.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ khóa XIV đề ra mục tiêu: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ khoa học đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hiện việc quản lý Nhà trường theo phương châm trách nhiệm, dân chủ, kỷ cương, hiệu quả và chất lượng cao”.

Trong công tác nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng: “Tập trung giải quyết những vấn đề mũi nhọn, cơ bản, cấp bách của ngành ngoại ngữ, đồng thời cùng với công tác bồi dưỡng phải góp phần nâng cao chất lượng toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên môn đầu ngành, coi trọng ứng dụng các thành quả NCKH vào việc dạy và học ngoại ngữ”. Đại hội Đại biểu Đảng bộ khóa XIV đề ra nhiệm vụ của công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế là: “Tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ với các trường đại học, các tổ chức trong và ngoài nước, hướng công tác đối ngoại phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đào tạo lại giáo viên ngoại ngữ của cả nước”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XIV chỉ rõ: “Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong trường học, tăng cường lãnh đạo các đoàn thể, tổ chức quần chúng. Phấn đấu giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”

BCH Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN lần thứ XIV

KHÓA XIV (2000-2003)

Đ/c Nguyễn Hữu Cầu

Đ/c Nguyễn Văn Lợi (HP) – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy

Đ/c Nguyễn Hữu Chinh – Phó Bí thư

Đ/c Nguyễn Hoà

Đ/c Nguyễn Quang Thuấn

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh

Đ/c Nguyễn Văn Lợi – Bí thư (HT)

Đ/c Nguyễn Lân Trung

Đ/c Nguyễn Thị Chi

Đ/c Vũ Đình Giáp

Đ/c Nguyễn Xuân Uyên

 

Đ/c Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Đảng ủy Khóa XII, XIV, XV và XVI (2006-2008)

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần Thứ XV (2003-2006):

BCH Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN lần thứ XV

Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ XV của Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội được tổ chức vào ngày 03 tháng 10 năm 2003 đã kế thừa và phát huy những thành tựu của toàn Đảng bộ và Nhà trường trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khóa XIV, đã đề ra phương hướng công tác với mục tiêu và khẩu hiệu hành động của Đảng bộ: “Phát huy những thành tích đã đạt được của Đảng bộ và sức mạnh tổng hợp của đảng viên, cán bộ, học sinh, sinh viên toàn Trường, Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quyết tâm lãnh đạo Trường giữ vững vị thế trường đầu ngành về ngoại ngữ, tăng cường công tác xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển ĐHQGHN thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao ngang tầm các đại học tiên tiến trong khu vực, tiến tới đạt trình độ quốc tế”.

Đào Trọng Thi – UVTW Đảng trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường ĐHNN – ĐHQG HN

KHÓA XV (2003-2006)

Đ/c Nguyễn Hữu Cầu – Chủ nhiệm UB KT

Đ/c Nguyễn Bảo Lập

Đ/c Nguyễn Hữu Chinh – Phó Bí thư, Trưởng ban Tổ chức

Đ/c Nguyễn Văn Lợi – Bí thư (HT) – Bí Thư

Đ/c Nguyễn Thị Chi

Đ/c Nguyễn Văn Lợi (PHT)

Đ/c Nguyễn Đức Duyên

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh

Đ/c Nguyễn Hoà

Đ/c Nguyễn Lân Trung

Đ/c Tô Thị Thu Hương

Đ/c Nguyễn Xuân Uyên

 

Đ/c Nguyễn Quang Thuấn