Lịch sử Đảng bộ Trường ĐHNN – ĐHQGHN Qua các nhiệm kỳ Đại hội(6) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch sử Đảng bộ Trường ĐHNN – ĐHQGHN Qua các nhiệm kỳ Đại hội(6)

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần Thứ XVI (2006-2010):

BCH Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN lần thứ XVI

Tiếp nối những thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần Thứ XV (2003-2006), Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần Thứ XVI tiếp tục khẩu hiệu hành động “Trí tuệ – Kỷ cương – Hiện đại – Chất lượng cao”. Đại hội đã đánh giá, ghi nhận những thành tích của 50 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường (1955 – 2005). Đại hội Đảng bộ lần Thứ XVI khẳng định “Tiếp tục tập trung duy trì và nâng cao chất lượng toàn diện cho hệ đào tạo chính quy, chú trọng đào tạo sau đại học, phát huy mạnh mẽ vị trí hàng đầu của Trường trong mngành ngoại ngữ, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”.

KHÓA XVI (2006-2010)

Đ/c Nguyễn Hoàng Anh

Đ/c Tô Thị Thu Hương

Đ/c Nguyễn Quý Mão

Đ/c Lê Hùng Tiến

Đ/c Nguyễn Thị Chi

Đ/c Nguyễn Bảo Lập 

Đ/c Vũ Quốc Thái

Đ/c Nguyễn Lân Trung (PHT 2008-2010) 

Đ/c Nguyễn Đức Duyên        

Đ/c Nguyễn Văn Lợi (HT 2006-2008)                    

Đ/c Nguyễn Quang Thuấn

Đ/c Nguyễn Xuân Uyên

Đ/c Nguyễn Hòa (HT 2008-2010) 

Đ/c Nguyễn Văn Lợi (PHT 2006-2008) )

Đ/c Ngô Minh Thủy

 

Đ/c Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Đảng ủy Khóa XII, XIV, XV và XVI (2006-2008)

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần Thứ XVII (2010-2015):

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ lần thứ XVII

Báo cáo chính trị trình Đại hội khẳng định: Phấn đấu đưa Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN trở thành một trường đại học theo định hướng nghiên cứu có uy tín trong khu vực ở các lĩnh vực như giáo dục ngoại ngữ, nghiên cứu ngôn ngữ học, quốc tế học, và khoa học xã hội có liên quan, góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước. Trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội theo chuẩn và trình độ quốc tế góp phần vào sự phát triển của đất nước. Trường đào tạo bậc đại học, sau đại học và phổ thông chuyên ngoại ngữ. Phát huy vai trò của Đảng bộ Nhà trường, sự năng động và sáng tạo của các đơn vị, Đại hội nhấn mạnh các tổ chức đoàn thể cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho tất cả cán bộ, học sinh và sinh viên hiểu rõ về tầm nhìn, sứ mệnh của Trường, thấu hiểu những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Nhà trường trong giai đoạn mới để cùng chung sức phát triển Nhà trường.

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, nhằm thực hiện khẩu hiệu hành động: “Năng động – Sáng tạo – Chất lượng cao”, Nhà trường đã tập trung sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, ưu tiên xây dựng đội ngũ, đẩy mạnh đổi mới quản lý giáo dục đại học nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học, đáp ứng tốt hơn nhu cầu cao của xã hội, xây dựng Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thành một trường đại học theo định hướng nghiên cứu có uy tín trong khu vực.

BCH Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN Khóa XVII

Đại hội cũng chỉ ra việc cấp thiết kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ, có hiệu quả, đổi mới công tác quản lý, xây dựng văn hoá chất lượng và văn hoá chuyên nghiệp, và tạo dựng một môi trường thân thiện trong các hoạt động của Nhà trường. Thực hiện 3 công khai theo sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Quyết định 426/QĐ-TCCB của ĐHQGHN đối với các trường đại học thành viên. Xây dựng chính sách thu hút và sử dụng cán bộ có trình độ cao về Trường. Sử dụng nguồn nhân lực có hiệu suất và hiệu quả. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ mới của Nhà trường phù hợp với định hướng phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng như đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước từ nay đến năm 2020, Đảng bộ đã trao đổi, thảo luận và thống nhất sứ mệnh của Nhà trường như sau: “Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội là trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín về ngôn ngữ học, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội nhân văn có liên quan. Trường đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của xã hội theo chuẩn quốc tế. Trường coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa”.

KHÓA XVII (2010 -2015)

Đ/c Nguyễn Hoàng Anh

Đ/c Đỗ Tuấn Minh

Đ/c Lê Thị Chính

Đ/c Phạm Văn Ngọc

Đ/c Nguyễn Xuân Chư

Đ/c Vũ Thuý Quỳnh

Đ/c Lâm Quang Đông

Đ/c Trịnh Đức Thái

Đ/c Vũ Văn Hải         

Đ/c Ngô Minh Thuỷ                   

Đ/c Nguyễn Hoà – Bí thư

Đ/c Lê Hùng Tiến

Đ/c Đinh Thị Thu Huyền

Đ/c Nguyễn Lân Trung – Phó Bí thư

Đ/c Phạm Văn Kim

 

Đ/c Nguyễn Bảo Lập

 

Khóa XVII: Các đồng chí nghỉ hưu và chuyển công tác gồm: Vũ Quốc Thái, Lê Thị
Chính. Các đc được bổ sung gồm: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Thành Văn

Đ/c Nguyễn Hòa – Bí thư Đảng ủy Khóa XVI (2008-2010) và XVII

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần Thứ XVIII (2015-2020)

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ lần thứ XVIII

Kế thừa và phát huy những thành tựu của toàn Đảng bộ và Nhà trường trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khóa XVII, Đại hội Đại biểu Đảng bộ khóa XVIII với khẩu hiệu “Sáng tạo – Hiệu quả – Chất lượng cao” đã đề ra phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu của toàn Đảng bộ là: “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy sức mạnh truyền thống phát triển Trường ĐHNN – ĐHQGHN trở thành một trường đại học có uy tín trong khu vực, phát triển theo định hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao, về các lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan, góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước”.

Đại hội đề ra việc triển khai hiệu quả các CTĐT bậc ĐH theo chuẩn và thông lệ quốc tế nhằm tạo ra sản phẩm sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu cao của thị trường lao động là một nhiệm vụ quan trọng. Đối với đào tạo THPT chuyên: Đổi mới toàn diện việc tổ chức giảng dạy và kiểm tra đánh giá các môn ngoại ngữ ở trường THPT CNN. Đối với đào tạo sau đại học: Xác định là nhiệm vụ ưu tiên về đào tạo của Nhà trường, trong đó tập trung vào xây dựng các yếu tố đảm bảo chất lượng các CTĐT thạc sỹ hiện có, phát triển các CTĐT mới theo lộ trình phù hợp.

Là một trường theo định hướng nghiên cứu, Đảng bộ trường quyết tâm nâng cao năng lực NCKH của đội ngũ giảng viên trong ba lĩnh vực nghiên cứu của Nhà trường: giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học và quốc tế học. Hình thành một số nhóm nghiên cứu mạnh, có bản sắc về giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học, phân tích giao tiếp liên văn hóa. Phát triển những sản phẩm KHCN có tính ứng dụng cao trong hệ thống giáo dục quốc dân và xã hội.

BCH Đảng ủy Trường chụp hình lưu niệm với một số đảng viên trong Trường

Xây dựng và phát triển năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội về đào tạo, nghiên cứu, và chuyển giao tri thức, hội nhập quốc tế cũng được Đảng bộ Nhà trường đánh giá là việc làm cần thiết, đặc biệt là trong đóng góp vào Đề án Ngoại ngữ Quốc gia.

Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ cần đạt, Đại hội đã chỉ ra các giải pháp để thực hiện là Đổi mới công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao; Đổi mới công tác quản trị đại học, xây dựng văn hóa chất lượng; Phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản lý; Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo và nghiên cứu; Gia tăng các nguồn lực tài chính; Tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác hợp tác phát triển.

Ban Thường vụ nhiệm kỳ khóa XVIII chụp ảnh với đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác thuộc Đảng bộ ĐHQGHN

Xây dựng và phát triển năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội về đào tạo, nghiên cứu, và chuyển giao tri thức, hội nhập quốc tế cũng được Đảng bộ Nhà trường đánh giá là việc làm cần thiết, đặc biệt là trong đóng góp vào Đề án Ngoại ngữ Quốc gia.

Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ cần đạt, Đại hội đã chỉ ra các giải pháp để thực hiện là Đổi mới công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao; Đổi mới công tác quản trị đại học, xây dựng văn hóa chất lượng; Phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản lý; Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo và nghiên cứu; Gia tăng các nguồn lực tài chính; Tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác hợp tác phát triển.

KHÓA XVIII (2015 – 2020)

Đ/c Đỗ Tuấn Minh (HT) – Bí thư                                 

Đ/c Dương Quỳnh Hoa

Đ/c Ngô Minh Thủy – Phó bí thư                                 

Đ/c Phạm Văn Kim

Đ/c Nguyễn Xuân Long                                               

Đ/c Hoa Ngọc Sơn

Đ/c Lâm Quang Đông                                                  

Đ/c Trịnh Đức Thái

Đ/c Hà Lê Kim Anh                                                     

Đ/c Phạm Minh Tiến                  

Đ/c Phạm Văn Ngọc                                                               

Đ/c Huỳnh Anh Tuấn

Đ/c Vũ Văn Hải                                                            

Đ/c Nguyễn Thành Văn

Đ/c Đinh Thị Thu Huyền

 

Khóa XVIII: Các đồng chí được bầu bổ sung gồm: Vũ Hải Hà, Lê Thị Khánh Trang

Đ/c Đỗ Tuấn Minh – Bí thư Đảng ủy Khóa XVIII