Hướng dẫn tạm thời thực hiện giảng dạy trực tuyến trong thời gian nghỉ, phòng chống dịch virus Corona (Covid-19) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn tạm thời thực hiện giảng dạy trực tuyến trong thời gian nghỉ, phòng chống dịch virus Corona (Covid-19)

THÔNG BÁO

Hướng dẫn tạm thời thực hiện giảng dạy trực tuyến trong thời gian nghỉ, phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (Covid-19) gây ra

Căn cứ Thông báo số 113/TB-ĐHNN ngày 14/02/2020 của Hiệu trưởng về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian học tập của học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh; Căn cứ Thông báo số 115 ngày 14/02/2020 của Hiệu trưởng về việc tiếp tục hỗ trợ sinh viên học tập trong thời gian nghỉ, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN sẽ tiếp tục triển khai giảng dạy trực tuyến, cụ thể như sau:

Đối với các học phần chung do Phòng Đào tạo phụ trách, Phòng Đào tạo đã ra thông báo về các học phần được giảng dạy trực tuyến, địa chỉ truy cập và thời gian truy cập tương ứng. Đề nghị giảng viên phụ trách phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu để được hỗ trợ. Đề nghị sinh viên đã đăng ký thành công các học phần trên truy cập đúng địa chỉ và đúng thời gian để tham gia buổi học.

Đối với các học phần do các khoa đào tạo và bộ môn trực thuộc Trường phụ trách, đề nghị các đơn vị chủ động thông báo hình thức hỗ trợ học trực tuyến phù hợp và hiệu quả nhất đối với từng học phần trong  thời gian nghỉ cho sinh viên được biết. Các hình thức nên tham khảo gồm có: (i) livestream bài giảng tại trường quay của Nhà trường, (ii) ghi hình bài giảng tại trường quay và phát lại trên website của học phần, website của khoa hoặc trang Facebook của lớp học phần, (iii) sử dụng phần mềm Zoom meeting để giảng dạy trực tuyến (xem Phụ lục 1 – Checklist khi giảng dạy trên Zoom đính kèm thông báo này). Các giảng viên cần hỗ trợ về việc giảng dạy qua Zoom, cần livestream, ghi hình bài giảng tại trường quay, đăng ký với Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu tại http://bit.ly/gdttulis.

 Các khoa đào tạo và bộ môn trực thuộc Trường có trách nhiệm thống kê các học phần thực hiện giảng dạy trực tuyến, hình thức và thời gian giảng dạy để lưu và gửi cho Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra pháp chế để phối hợp và giám sát (xem Phụ lục 2 – Kê khai học phần giảng dạy trực tuyến). Thời hạn: 14h00 ngày 21/2/2020.

Về hình thức tính giờ đối với các học phần giảng dạy trực tuyến, giảng viên được tính 100% như giảng dạy trực tiếp theo thời khóa biểu, cách tính giờ và quy đổi giờ không thay đổi.

Lưu ý:

Thời lượng giảng dạy trực tuyến không cần thiết phải đúng như thời lượng giảng dạy trực tiếp theo thời khóa biểu. Giảng viên tập trung tận dụng thời gian trực tuyến để trao đổi, thảo luận; giảng viên chủ động bố trí các hoạt động để sinh viên tự học trước và sau giờ học trực tuyến. Hết thời gian tạm nghỉ, giảng viên và sinh viên chủ động bố trí thời lượng giảng dạy bổ sung nếu cần thiết để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Các đơn vị có giảng viên giảng dạy trực tuyến trong thời gian nghỉ áp dụng mức quy đổi trên để thống kê giờ dạy cho giảng viên. Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu có trách nhiệm ghi nhật ký lịch quay hình, xác nhận thời gian ghi hình của giảng viên cũng như xác nhận việc giảng dạy trên Zoom của giảng viên sử dụng tài khoản của Trường.

Hướng dẫn này áp dụng với cả sinh viên chương trình đào tạo chính quy và chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép).

Cụ thể:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download