Kết quả khảo sát đánh giá của giảng viên về chương trình đào tạo 2016 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết quả khảo sát đánh giá của giảng viên về chương trình đào tạo 2016

Hoạt động khảo sát ý kiến của các bên liên quan về chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) là một công cụ đánh giá khách quan và hữu ích giúp công tác đảm bảo chất lượng giáo dục được tiến hành thuận lợi và đạt kết quả cao. Qui trình khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT được thực hiện hai năm một lần với các đối tượng giảng viên, sinh viên, cựu người học và nhà tuyển dụng. Tháng 10/2016, việc triển khai khảo sát đã hoàn thành với hai đối tượng: giảng viên và sinh viên tốt nghiệp. Tóm tắt kết quả khảo sát từ giảng viên cơ hữu của Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội cho thấy nhiều thông tin thiết thực và hữu ích.

Nội dung CTĐT nhìn chung được đại đa số giảng viên (82,4%) đánh giá là phù hợp với mục tiêu đào tạo. 81,5% giảng viên khẳng định sinh viên được cung cấp đầy đủ thông tin về khung CTĐT của Nhà trường và 68,7% cho rằng hàm lượng kiến thức kĩ năng được truyền tải qua các môn học là phù hợp với thời lượng CTĐT.

Tỉ lệ phân bổ giữa các môn chung với các môn cơ sở theo khối ngành, nhóm ngành, môn ngoại ngữ hai và các môn chuyên ngành được đánh giá là hợp lí. Đặc biệt các môn học trong chương trình được cho là phù hợp và cần thiết cho triển vọng nghề nghiệp của sinh viên.

Bên cạnh đó, các phương pháp kiểm tra đánh giá đang áp dụng được đánh giá rất cao về tính phù hợp, cập nhật và tính công khai, minh bạch (85,9%).

Học liệu sử dụng trong chương trình được đánh giá cao về mức độ cập nhật và phù hợp với nội dung đào tạo (78,4%). Ngoài ra, học phần thực tập, sau những điều chỉnh về yêu cầu và cách thức tiến hành, được triển khai mềm dẻo với nhiều sự hỗ trợ từ phía Nhà trường và các cơ quan, doanh nghiệp đã nhận được đánh giá là có hiệu quả tích cực trong việc rèn luyện cho sinh viên nghiệp vụ cần thiết cho tương lai (75,1%). Thêm vào đó, CTĐT được đánh giá cao về khả năng tạo điều kiện cho sinh viên tham gia đầy đủ các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và các hoạt động tư vấn việc làm, các hoạt động văn thể mĩ do đoàn hội tổ chức. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hỗ trợ kịp thời (74,3%). Đây thực sự là minh chứng về hiệu quả tốt của các hoạt động đẩy mạnh chất lượng NCKH sinh viên cũng như hoạt động hỗ trợ sinh viên trong thời gian gần đây.

Tuy các kết quả thu được từ khảo sát cho thấy phản hồi tích cực của các bên liên quan, CTĐT vẫn nhận được một số đóng góp ý kiến cho những điểm cần xem xét điều chỉnh để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo:

Về khung CTĐT, các giảng viên khuyến nghị Nhà trường cần tinh giản các môn chung và tăng cường các môn liên quan tới chuyên ngành được đào tạo của sinh viên; kéo dài thời lượng các môn thực hành tiếng, thực hành biên-phiên dịch, ngoại ngữ thứ hai; giảm cường độ học trong một buổi học; đưa môn Dẫn luận ngôn ngữ tiếng Việt và ngành kép Tiếng Anh – Kinh tế trở lại khung CTĐT; cải tiến phương pháp kiểm tra đánh giá một số môn cơ sở.

Về hệ thống thư viện, các giảng viên mong muốn Nhà trường cải tiến hệ thống thư viện theo hướng hiện đại, mở rộng qui mô và thời gian phục vụ giảng viên và sinh viên.

Về học phần thực tập của sinh viên, thời gian thực tập nên được kéo dài hơn, công tác đánh giá phải thật công bằng, chính xác và khách quan. Riêng bộ môn biên-phiên dịch cần có chương trình kiến tập thường xuyên cho sinh viên.

Về công tác chính trị sinh viên, việc khuyến khích và định hướng nghiên cứu cho sinh viên cần được triển khai ngay từ năm thứ nhất và được hỗ trợ cả về thời gian và tài chính.

Về công tác tổ chức, quản lí, hỗ trợ đào tạo, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy và học tại Trường cần được bổ sung, củng cố và cải thiện để đảm bảo chất lượng dạy và học cũng như sức khoẻ của giảng viên và sinh viên; chất lượng phục vụ của các phòng chức năng cần được nâng cao.

Mời tham khảo Phiếu Khảo sát đánh giá CTĐT của giảng viên tại đây.