Khảo sát đánh giá của nhà tuyển dụng về chương trình đào tạo 2016 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khảo sát đánh giá của nhà tuyển dụng về chương trình đào tạo 2016

Bên cạnh giảng viên và sinh viên, nhà tuyển dụng là đối tượng khảo sát quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Việc khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp được triển khai hai năm một lần, có thể lồng ghép cùng việc khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng về chương trình đào tạo (CTĐT).

ntd1

Kết quả khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp năm 2015 cho thấy, nhìn chung, các nhà tuyển dụng đánh giá cao về khả năng đáp ứng tốt yêu cầu công việc của sinh viên trường ĐHNN, với số lượng thể hiện mức độ đánh giá cao chiếm tới 87% tổng số các nhà tuyển dụng tham gia khảo sát.

Sinh viên tốt nghiệp của Trường ĐHNN được đánh giá cao về khả năng thích nghi với công việc và nhiều vị trí làm việc khác nhau gồm: giáo viên, giảng viên, chuyên viên, hướng dẫn viên du lịch, điều hành tour du lịch, biên tập viên, phiên dịch viên, tổ chức sự kiện, nhân viên văn phòng, nhà quản lí, kế toán, nhân viên marketing, nhân viên kinh doanh, cán bộ quản lí nhân sự, v.v..

Ngoài ra các nhà tuyển dụng thể hiện sự lạc quan về các nhân viên, người lao động là sinh viên tốt nghiệp của Trường ĐHNN về vốn kiến thức sâu, thành thạo cả lí thuyết và thực hành (66,7%). Sinh viên tốt nghiệp được đánh giá có kiến thức cơ sở và chuyên ngành tốt (87,9%), có kĩ năng vận dụng tốt kiến thức để giải quyết công việc, có khả năng xây dựng kế hoạch chuyên môn, và đặc biệt có tâm huyết và trách nhiệm với công việc chuyên môn, có tinh thần phấn đấu không ngừng trong công việc.

Sinh viên tốt nghiệp của Trường có thể sử dụng ngôn ngữ của ngành học ở trình độ C1, được đánh giá cao về khả năng tự học và bồi dưỡng chuyên môn (72,7%), thành thạo các công cụ tin học văn phòng và phần mềm phục vụ công tác chuyên môn. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp của Trường ĐHNN thể hiện tốt kĩ năng làm việc độc lập, chủ động với hiệu quả tối ưu, khả năng làm việc nhóm và hợp tác với đồng nghiệp trong quá trình thực hiện công việc, chiến lược, kĩ năng giao tiếp và văn hoá ứng xử để phát triển các quan hệ  trong các bối cảnh giao tiếp khác nhau, và đặc biệt có khả năng thích nghi khi tiếp cận các thông tin, hoàn cảnh mới. Sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong ứng xử, hành động và các quan hệ xã hội, có trách nhiệm, trung thực, đáng tin cậy, thân thiện và có khả năng hợp tác với đồng nghiệp, tác phong đúng mực và có lối sống lành mạnh, văn minh, có trách nhiệm với cộng đồng.

Tuy nhiên, một số sinh viên tốt nghiệp của Trường vẫn chưa phát huy được hết kĩ năng sáng tạo, chủ động khám phá kiến thức mới. Vì vậy một số nhà tuyển dụng khuyến nghị Nhà trường cần chú trọng hơn nữa trong việc phát triển kĩ năng tư duy cho sinh viên thông qua các hoạt động học đòi hỏi kiến thức sâu, ứng dụng kiến thức, kĩ năng đã học một cách sáng tạo, có phê phán, từ đó rèn luyện cho sinh viên tư duy sắc sảo hơn, dễ thích nghi hơn với môi trường công việc đòi hỏi ngày càng cao.

Hoạt động khảo sát ý kiến đánh giá của nhà tuyển dụng đối với CTĐT của Trường ĐHNN – ĐHQGHN thông qua việc đánh giá sinh viên tốt nghiệp của Trường sẽ được tiếp tục triển khai trong năm 2017.

Mời tham khảo Phiếu Khảo sát đánh giá CTĐT của nhà tuyển dụng tại đây.