(Infographic) Chia sẻ của giáo sinh ULIS khi tham gia Đề án Ba Vì năm học 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội