ULIS tham gia Hội thảo quốc tế lần thứ 7 của Hiệp hội Khảo thí ngôn ngữ châu Á và Diễn đàn về Kiểm tra Đánh giá tiếng Anh khu vực Châu Á lần thứ 22 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

ULIS tham gia Hội thảo quốc tế lần thứ 7 của Hiệp hội Khảo thí ngôn ngữ châu Á và Diễn đàn về Kiểm tra Đánh giá tiếng Anh khu vực Châu Á lần thứ 22

Từ ngày 03-06/11/2021, tại Hàn Quốc, đã diễn ra Hội thảo quốc tế lần thứ 7 của Hiệp hội Khảo thí ngôn ngữ Châu Á (Asian Association for Language Assessment – AALA) và Diễn đàn về Kiểm tra Đánh giá tiếng Anh khu vực Châu Á lần thứ 22 (AFELTA- Academic Forum on English Language Testing in Asia).

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hội thảo năm nay được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, do Hiệp hội Khảo thí Hàn Quốc (Korea English Language Testing Association) đăng cai tổ chức. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều đại biểu, diễn giả là các giảng viên, chuyên gia, giáo sư và nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực kiểm tra và đánh giá ngoại ngữ đến từ nhiều nước khác nhau trong khu vực cũng như trên thế giới.

Với tư cách là Phó Chủ tịch Hiệp hội Khảo thí ngôn ngữ châu Á và đã được đề cử giữ chức Chủ tịch Hiệp hội từ ngày 01/01/2022, TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, đã đại diện trường ĐHNN-ĐHQGHN tham gia thảo luận và báo cáo trong diễn đàn.

Nhóm nghiên cứu về Kiểm tra Đánh giá của Trung tâm Khảo thí, trường ĐHNN-ĐHQGHN, đại diện là TS. Nguyễn Thị Chi và NCS. Bùi Thiện Sao đã tham gia trình bày các nghiên cứu tại hội thảo và diễn đàn.

Minh Nga