[Infographic/Video] Chiến lược phát triển của Nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn 2045 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic/Video] Chiến lược phát triển của Nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn 2045

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2045

Xem bản chi tiết tại ĐÂY.