Tra cứu kết quả kỳ kiểm tra tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ năm 2021 vòng 1 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu kết quả kỳ kiểm tra tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ năm 2021 vòng 1

TRA CỨU KẾT QUẢ

– Thí sinh sử dụng mã tra cứu được hội đồng tuyển sinh gửi vào số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ để tra cứu.
– Thí sinh không nhận được mã tra cứu xin nhắn tin vào số điện thoại 0988.464.286