[Infographic] Đề án thí điểm Đổi mới công tác phục vụ hội trường, lớp học tại giảng đường B2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] Đề án thí điểm Đổi mới công tác phục vụ hội trường, lớp học tại giảng đường B2

Giới thiệu về Đề án thí điểm Đổi mới công tác phục vụ hội trường, lớp học tại giảng đường B2 của Nhà trường.