(Infographic) Các mốc thời gian cần lưu ý đối với thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Infographic) Các mốc thời gian cần lưu ý đối với thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018

ĐHQGHN lưu ý thí sinh các mốc thời gian quan trọng đối với thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018.