TUẦN 42 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 28.5.2018 ĐẾN NGÀY 03.6.2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 42 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 28.5.2018 ĐẾN NGÀY 03.6.2018

THỨ HAI, 28.5.2018

 • 7h00 tại GDQP&AN, ĐHQGHN: Tham dự Khai mạc khóa 24 Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên QH2017 Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN.

Thành phần: Hiệu trưởng và Trưởng phòng CT&CTHSSV.

 • 7h45 tại Trường THPT CNN: Lễ bế giảng năm học và Lễ ra trường cho học sinh khối 12 năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, đại diện lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, CT&CTHSSV,  Hành chính tổng hợp, Quản trị, Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Pháp chế; đại diện Ban phụ huynh HS các lớp; toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh khối 12, đại diện học sinh các lớp khối 10&11; khách mời.

 • 8h30 -11h00 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Bồi dưỡng chuyên đề “Ứng xử sư phạm”.

Thành phần: Phòng KHCN, toàn thể giảng viên đã đăng ký.

 • 10h30-11h30 tại phòng 201, A1: Tiếp và làm việc với Tập đoàn Nissan Nhật Bản về hoạt động hỗ trợ việc làm cho sinh viên.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, đại diện lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV và Phòng HTPT.

 • 10h30-12h00 tại phòng 301, A1: Họp chuẩn bị công tác phối hợp với Bộ LĐTB&XH tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Hàn Quốc năm 2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, các ông (bà): Dương Quỳnh Hoa, Cù Thanh Nghị, Phạm Minh Trang (P.TCCB); Phạm Văn Kim, Nguyễn Tử Huy, Vũ Xuân Kiên (P.QT); Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thu Hà (TT.PTNL).

 • 14h00 -15h30 tại phòng họp 410, A1: Họp về công tác chuẩn bị cho Hội thảo Quốc tế One Asia Convention Hanoi 2018.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Ban tổ chức Hội thảo theo Quyết định số 886/QĐ-ĐHNN ngày 08/5/2018, các ông/bà: Lâm Quang Đông, Nguyễn Lân Trung, Đỗ Minh Hoàng, Đào Thị Nga My, Trần Thị Hường, Vũ Tiến Thịnh, Vũ Văn Hải, Bùi Đình Thắng, Trần Hữu Trí, Trần Hoàng Anh.

 • 15h30 -17h00 tại phòng họp 410, A1: Họp Hội đồng xét duyệt đề tài cấp cơ sở năm 2018.

Thành phần: PHT. Ngô Minh Thủy và thành viên Hội đồng xét duyệt theo Quyết định số 980/QĐ-ĐHNN ngày 23/5/2018 của Hiệu trưởng.

THỨ BA, 29.5.2018

 • 8h00-10h30 tại phòng 410, A1: Làm việc với Cục Quản lý chất lượng- Bộ GD&ĐT về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, TT. ĐBCL, Trưởng Khoa SĐH, Trưởng các Phòng: Đào tạo, CT&CTHSSV, KHCN, Quản trị, TCCB, KHTC.

 • 8h00-9h30 tại phòng 406, A1: Khai giảng lớp học tiếng Tây Ban Nha dành cho cán bộ giảng viên của Trường do chuyên gia TBN giảng dạy.

Thành phần: Đại diện BGH, lãnh đạo Phòng HTPT, đại diện Tổ chức GEC và giảng viên TBN, các cán bộ giảng viên của Trường đã đăng ký tham dự lớp học.

 • 8h30 -12h00 tại Sở GD & ĐT Phú Thọ: Làm việc với Sở GD & ĐT Phú Thọ về công tác bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ theo chương trình ĐANNQG năm 2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo và chuyên viên Khoa ĐT&BDNN.

 • 8h30-11h30 tại phòng 509, A1: Tập huấn xây dựng website môn học tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách Phòng Đào tạo và TT. CNTT-TT&HL, các giảng viên đã đăng ký tham gia tập huấn.

 • 10h30-11h30 tại phòng 301, A1: Họp đoàn cán bộ đi học tập, bồi dưỡng tại Cộng hòa LB Đức.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu , ông Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), ông Lâm Quang Đông (P.KHCN), bà Dương Quỳnh Hoa, ông Cù Thanh Nghị (P.TCCB), bà Lê Tuyết Nga và ông Nguyễn Dương Duy (Khoa NN&VH Đức).

 • 14h00 tại phòng 202, ĐHQGHN: Ngô Minh Thuỷ tham dự cuộc họp của Hội đồng Khoa học Xã hội và Hành vi – ĐHQGHN.
 • 14h00-17h00 tại phòng 410, A1: Giao lưu với đoàn học sinh Trường Millennia, Singapore.

Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng HTPT, đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Sư phạm tiếng Anh, giảng viên và sinh viên trong danh sách tham dự.

THỨ , 30.5.2018

 • 8h00-9h30 tại phòng 401, A1: Họp Ban truyền thông Tuyển sinh ĐHCQ chương trình đào tạo bằng thứ 2 (bằng kép) Trường ĐHNN năm 2018.

Thành phần: Ban truyền thông theo Quyết định số 960/QĐ-ĐHNN ngày 21/5/2018.

 • 8h00-8h30 tại phòng 301, A1: Họp Thường vụ Đảng ủy ĐHNN.

Thành phần: Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy ĐHNN.

 • 8h30-10h30 tại phòng 301, A1: Họp Đảng ủy ĐHNN.

Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên Trường ĐHNN.

 • 10h00-12h00 tại phòng 401, A1: Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm ĐBCL với Học viện Khoa học quân sự.

Thành phần: Trung tâm ĐBCL và Ban Khảo thí &ĐBCL – Học viện Khoa học quân sự.

 • 10h30-12h00 tại phòng 410, A1: Tập huấn công tác thi đua – khen thưởng năm học 2017-2018.

Thành phần: Thường trực HĐ Thi đua khen thưởng Trường, Trưởng các đơn vị trong toàn Trường.

 • 14h00 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng cấp ĐHQGHN chấm luận án tiến sĩ của NCS.Vũ Thị Mai Lan, Khóa 21, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Trung Quốc.

Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 791/QĐ-ĐHNN ngày 17/4/2018 của Hiệu trưởng, học viên, NCS và các cán bộ, giảng viên quan tâm.

 • 14h00-17h00 tại Sở GD & ĐT Hòa Bình: Làm việc với Sở GD & ĐT Hòa Bình về công tác bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ theo chương trình ĐANNQG năm 2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo và chuyên viên Khoa ĐT&BDNN.

THỨ NĂM, 31.5.2018

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 9h00 tại phòng 101, A3: Kiểm tra định kỳ công tác tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác tuyển sinh SĐH, Trưởng phòng Thanh tra và Pháp chế.

 • 14h00 tại phòng 202, ĐHQGHN: Tham dự phiên họp kiểm tra tiến độ lần 1 đối với Đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu xây dựng mô hình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch và Biên phòng để thực thi công vụ và dịch vụ trong xu tế hội nhập quốc tế ở vùng Tây Bắc”.

Thành phần: Ban Giám hiệu và các thành viên tham gia Đề tài, lãnh đạo Phòng KHTC, lãnh đạo Phòng KHCN.

 • 17h00-18h00 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Tập huấn công tác coi thi cho cán bộ coi thi 2 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ  năm 2018.

Thành phần: Đại diện Hội đồng tuyển sinh, toàn thể cán bộ coi thi 2 (sinh viên các khoa, cán bộ Đoàn-Hội) theo Quyết định số 966/QĐ-ĐHNN ngày 22/5/2018 của Hiệu trưởng. (Trưởng các Khoa đào tạo, văn phòng Đoàn TN Trường thông báo cho sinh viên biết và thực hiện).

THỨ SÁU, 01.6.2018

 • 14h00 – 15h30 tại phòng 410, A1: Tập huấn công tác coi thi cho Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018.

Thành phần: Ban chỉ đạo, Ban thanh tra và Ban thư ký Hội đồng thi theo Quyết định số 966/QĐ-ĐHNN ngày 22/5/2018 của Hiệu trưởng.

 • 15h30 – 16h30 tại phòng 410, A1: Hội nghị kiện toàn Ban chấp hành Đoàn TN Trường.

Thành phần: Đồng chí Vũ Văn Hải (Trưởng ban Tuyên huấn Đảng ủy), lãnh đạo Đoàn ĐHQGHN, các đồng chí BCH Đoàn khóa 19.

 • 16h30 – 17h15 tại phòng 410, A1: Hội nghị kiện toàn Ban chấp hành Hội SV Trường.

Thành phần: Đồng chí Vũ Văn Hải (Trưởng ban Tuyên huấn Đảng ủy), lãnh đạo Hội SV ĐHQGHN, các đồng chí BCH Hội SV khóa 14.

 • 16h30 – 17h30 tại phòng 509, A1: Bế giảng khóa học tiếng Hàn dành cho nhân viên ưu tú của công ty điện tử Samsung khóa 1/2018.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Công ty Sam Sung, học viên, giảng viên Khoa NN&VH Hàn Quốc.

 • 17h00-18h00 tại phòng 410, A1: Lễ bế giảng và trao chứng chỉ cho sinh viên đoàn thực tập NN&VH Việt Nam của tổ chức REI (Hoa Kỳ) 2018.

Thành phần: Đại diện Ban chủ nhiệm Khoa ĐT&BDNN, đại diện lãnh đạo Phòng HTPT, đại diện tổ chức REI Vietnam, sinh viên tình nguyện và toàn thể sinh viên tham gia khóa học.

THỨ BẢY, 02.6.2018

 • 6h45 (cả ngày)tại Nhà A2, B2, B3, C1, C2, PTCNN: Tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018 (thời gian làm việc theo lịch của Hội đồng thi).

Thành phần: Toàn thể Hội đồng thi theo Quyết định số 966/QĐ-ĐHNN ngày 22/5/2018 của Hiệu trưởng.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Phòng TCCB (đầu mối) thực hiện công văn số 1338/TB-ĐHQGHN ngày 24/4/2018 về kết luận tại Hội nghị chuyên đề công tác tổ chức cán bộ Quý 1 năm 2018. Các đơn vị tổ chức triển khai thống kê, cập nhật thông tin dùng chung về công tác TCCB theo biểu mẫu, tổ chức rà soát lại toàn bộ nhân sự đang được ký hợp đồng lao đồng của đơn vị, hạn nộp báo cáo trước ngày 31/5/2018; Thực hiện công văn số 1339/ĐHQGHN-TCCB ngày 24/4/2018 về triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát công tác cán bộ của đơn vị, hạn nộp báo cáo trước ngày 31/5/2018.
 2. Phòng KHCN (đầu mối) thực hiện công văn số 1359/ĐHQGHN-KHCN ngày 26/4/2018 về tổ chức Ngày hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018, hạn nộp báo cáo trước ngày 31/5/2018; Thực hiện công văn số 1409/ĐHQGHN-KHCN ngày 03/5/2018 về việc nộp hồ sơ đề nghị xét khen thưởng công trình NCKHSV cấp ĐHQGHN năm 2018, hạn nộp hồ sơ trước ngày 01/6/2018.
 3. Sáng thứ Ba, ngày 29/5/2018 tại Khoa NN&VH Nga, Khoa NN&VH Trung Quốc, Khoa NN&VHCNNTA, Khoa Tiếng Anh, Khoa SPTA: Công đoàn Trường chấm “Văn phòng Xanh- Sạch- Đẹp- Thân thiện”.
 4. Chiều thứ Ba, ngày 29/5/2018 tại Phòng HCTH, Phòng CTHSSV, Phòng TCCB, Phòng Đào tạo, Phòng KHTC: Công đoàn Trường chấm “Văn phòng Xanh- Sạch- Đẹp- Thân thiện”.
 5. Sáng thứ Tư, ngày 30/5/2018 tại TT.CNTT & HL, Khoa NN&VH Pháp, Khoa Sau Đại học, TT. NCGDNN, NN&QTH, Khoa NN&VH Hàn Quốc: Công đoàn Trường chấm “Văn phòng Xanh- Sạch- Đẹp- Thân thiện”.
 6. Chiều thứ Tư, ngày 30/5/2018 tại Phòng KHCN, Phòng HTPT, Khoa ĐTBDNN, TT. ĐBCL, TT. Khảo Thí: Công đoàn Trường chấm “Văn phòng Xanh- Sạch- Đẹp- Thân thiện”.
 7. Sáng thứ Năm, ngày 31/5/2018 tại THPT CNN, TT. PTNL, Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa NN&VH Đức, Phòng Quản trị: Công đoàn Trường chấm “Văn phòng Xanh- Sạch- Đẹp- Thân thiện”.
 8. Chiều thứ Năm, ngày 31/5/2018 tại Bộ môn NN&VH VN, Bộ môn NN&VH Ả Rập, Bộ môn TLGD, Phòng TT&PC: Công đoàn Trường chấm “Văn phòng Xanh- Sạch- Đẹp- Thân thiện”.