Hướng dẫn nhập học cho khóa QH.2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội