(Clip 1) Chia sẻ Tiến sĩ Lương Thị Thanh Lê – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Clip 1) Chia sẻ Tiến sĩ Lương Thị Thanh Lê

Video được cắt từ clip đổi mới hoạt động giảng dạy đại học ngày 9/7/2019