(Clip 18) Hoạt động ngoại khóa cho SV ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội