Hướng dẫn lấy thông tin tài khoản VNU cho sinh viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn lấy thông tin tài khoản VNU cho sinh viên

Hướng dẫn lấy thông tin tài khoản ĐHQGHN cho sinh viên:

Bước 1: Truy cập Cổng thông tin Sinh viên https://daotao.vnu.edu.vn/dkmh/login.asp và đăng nhập.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công tại thanh công cụ bên trái chọn “Tài khoản truy cập Email”. (Xem thêm: Cách lấy và sử dụng email VNU tại đây.)

→ Xuất hiện thông tin truy cập Email và Mật khẩu khởi tạo. Sinh viên có thể sử dụng thông tin trên để đăng nhập vào http://stmail.vnu.edu.vn để sử dụng Mail VNU hoặc sử dụng thủ tục hành chính một cửa online.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm CNTT – TT & HL tại Tầng 2 – nhà C2 – Khoa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

                                                                                                                          ULIS Media