NCKH – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: NCKH

Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ – văn hóa của các tục ngữ tiếng Hàn có yếu tố chỉ con giáp (có đối chiếu với tiếng Việt)”

Ngày 14/1/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức họp Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số QG.18.21 “Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ – văn hóa của các tục ngữ