Thông báo về các buổi Chuyên đề học thuật (22-25/10/2019) và Hội thảo GRS 2019 (26/10/2019) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về các buổi Chuyên đề học thuật (22-25/10/2019) và Hội thảo GRS 2019 (26/10/2019)

Khoa Sau đại học xin thông báo về việc tham dự các “Buổi chuyên đề học thuật” trong các ngày từ 22 đến 25/10/2019 và tham dự “Hội thảo khoa học quốc tế dành cho học viên và nghiên cứu sinh GRS 2019” vào ngày 26/10/2019, cụ thể:

  1. Các buổi chuyên đề học thuật dành cho học viên và nghiên cứu sinh ngành tiếng Anh

Thời gian: từ 8h30 đến 11h00 các sáng thứ Ba, thứ Tư, cả ngày thứ Năm và sáng thứ Sáu (Từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 10 năm 2019)

Địa điểm: Phòng 101 – A3 – Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung: Xin xem File gửi đính kèm

Người trình bày: GS. Raqib Chowdhury (từ thứ Ba, thứ Tư, cả ngày thứ Năm)

                              GS. Rik De Busser (thứ Sáu)

  1. Hội thảo khoa học quốc tế dành cho học viên và nghiên cứu sinh GRS 2019 thứ Bảy ngày 26/102019

Thời gian: 7h30 đến 17h15 Thứ Bảy ngày 26/10/2019

Địa điểm: Hội trường Vũ Đình Liên, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung: Xin xem File gửi đính kèm (Thông tin chi tiết về các Tiểu ban sẽ được gửi tới các anh chị ở email sau và đăng tải trên website của khoa Sau đại học tại địa chỉ http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn)

Trân trọng thông báo!