Hơn 150 sinh viên ULIS tham gia khóa học Giáo dục Quốc phòng và An ninh đợt tháng 8/2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hơn 150 sinh viên ULIS tham gia khóa học Giáo dục Quốc phòng và An ninh đợt tháng 8/2022

Ngày 15/8/2022, hơn 150 sinh viên khóa QH.2017, QH.2018, QH.2019, QH.2020 của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã bắt đầu tham gia chương trình học Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Hòa Lạc đợt bổ sung tháng 8/2022. 

Theo đó, có 159 sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ tham gia hai tuần học thực hành tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh từ ngày 15/8/2022 đến ngày 27/08/2022. Trước đó, các em cũng đã hoàn thành chương trình học lý thuyết theo hình thức trực tuyến.

Trong 2 tuần, sinh viên được rèn luyện theo tác phong sống, học tập, sinh hoạt theo chế độ quy định, kỷ luật quân đội, tham gia hoạt động ngoại khóa, rèn luyện thể lực, để từ đó nâng cao tính tự giác, chủ động rèn luyện, giúp các em đảm bảo sức khỏe trong học tập, từng bước phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ. 

Ban Chỉ đạo tổ chức khóa học Nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm GDQP&AN và các đơn vị liên quan để tổ chức tốt khóa học, kịp thời nắm bắt tình hình học tập và sinh hoạt của sinh viên.

Các hình ảnh sinh viên lên xe đi Hola:

ULIS Media