Hơn 100 Tình nguyện viên ULISer tham gia hỗ trợ Triển lãm Đổi mới sáng tạo Quốc tế Việt Nam – VIIE 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hơn 100 Tình nguyện viên ULISer tham gia hỗ trợ Triển lãm Đổi mới sáng tạo Quốc tế Việt Nam – VIIE 2023

Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2023, hơn 100 sinh viên ULIS tham gia hỗ trợ Triển lãm Đổi mới sáng tạo Quốc tế Việt Nam 2023 tại khu Công nghệ cao Hoà Lạc.
Trong khuôn khổ của Triển lãm có các hoạt động chủ đạo như: Lễ Khánh thành NIC Hoà Lạc, các hoạt động trải nghiệm Công nghệ, Diễn đàn Quỹ đầu tư Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VVS) 2023, hoạt động trải nghiệm STEM, Gala Better Choice Awards,….
Đây là cơ hội học hỏi và trải nghiệm thực tế dành cho sinh viên ULIS khi được tham quan các gian hàng tại Triển lãm và tham dự các Hội thảo nằm trong khuôn khổ của Triển lãm.
Sinh viên ULIS vinh dự được đóng góp một phần vào thành công của Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo 2023 (VIIE2023).
Đoàn-Hội