Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019

Ngày 25/1/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 tại tòa nhà Sunwah.

Tham dự hội nghị có Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông, GS. Nguyễn Hòa – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, PGS.TS. Nguyễn Lân Trung – Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Hợp tác và Phát triển, thầy Nguyễn Công Nhàn – Chủ tịch Hội cựu giáo chức, trưởng và phó trưởng các khoa, bộ môn đào tạo, trưởng và phó trưởng các phòng chức năng, giám đốc và phó giám đốc các trung tâm trực thuộc Nhà trường, chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư và Phó bí thư Đoàn Thanh niên Trường.

Mở đầu Hội nghị, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Dương Quỳnh Hoa đã đọc các quyết định về việc thành lập Trung tâm Tư vấn Tâm lý Học đường thuộc Phòng Chính trị và Công tác HSSV, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và giao ông Nguyễn Văn Đoàn kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm; quyết định về việc điều chuyển công tác Bà Trần Thị Thu Hiền (Phó trưởng Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ) sang giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí; quyết định thành lập Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa các nước Đông Nam Á thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN; quyết định điều chuyển Thạc sĩ Nguyễn Thị Vân Chi và thạc sĩ Nguyễn Mai Phương từ Khoa tiếng Anh sang công tác tại Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa các nước Đông Nam Á, và giao Thạc sĩ Nguyễn Thị Vân Chi giữ chức vụ Trưởng Bộ môn.

Phát biểu trong hội nghị, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã điểm lại 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 và đánh giá những kết quả đạt được và nhấn mạnh những trọng tâm Nhà trường dự kiến triển khai trong năm 2019 gồm:

 • Về Đào tạo: Tuyển sinh và tổ chức đào tạo hiệu quả các CTĐT Chất lượng cao của Trường;
 • Về Khoa học công nghệ: Hiện thực hóa các giải pháp để giảng viên hoàn thành nhiệm vụ NCKH và chuyển giao tri thức; Tổ chức thành công các hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế;
 • Về công tác Học sinh, sinh viên: Đổi mới toàn diện công tác thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên;
 • Về Hợp tác phát triển: Đẩy mạnh hợp tác về giáo dục ngoại ngữ, khảo thí, đổi mới công tác bồi dưỡng giáo viên; gia tăng số lượng sinh viên quốc tế và sinh viên ĐHNN đi học, thực tập tại nước ngoài;
 • Về Cơ sở vật chất – Trang thiết bị: Sử dụng hiệu quả, bảo dưỡng thường xuyên, nâng cấp và bổ sung kịp thời hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển của Trường;
 • Về Quản trị đại học: Triển khai chương trình bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ phục vụ đào tạo ở các đơn vị trong Trường.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường đã lần lượt trình bày 23 bài tham luận về các kết quả đã đạt được trong năm 2018 và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị trong năm 2019.

Danh sách các bài tham luận.

 1. PGS. TS. Hà Lê Kim Anh, Trưởng Phòng Đào tạo: Tổ chức đào tạo cho sinh viên chương trình chất lượng cao bậc đại học ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN trong giai đoạn mới.
 2. PGS.TS. Nguyễn Thành Văn, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ: Bàn về việc triển khai 08 hoạt động đổi mới trong năm học 2018 – 2019 ở Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – ĐHNN – ĐHQGHN.
 3. PGS. TS. Đinh Hồng Vân, Trưởng Khoa NN&VH Pháp: Những đổi mới trong chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo ở Khoa NN và VH Pháp.
 4. TS. Huỳnh Anh Tuấn, Trưởng Khoa Sau Đại học: Bàn về việc xây dựng cộng đồng học thuật trong tổ chức đào tạo bậc Sau đại học ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN.
 5. TS. Đinh Thị Thu Huyền, Trưởng Khoa NN&VH Nga: Các hoạt động quảng bá, giới thiệu của Khoa NN và VH Nga nhằm thu hút người học.

  6. ThS. Vũ Văn Hải, Trưởng Phòng CT&CT HSSV: Những đổi mới về công tác hỗ trợ, phục vụ, quản lý học sinh sinh viên của Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

7. PGS. TS Lâm Quang Đông, Phó Hiệu trưởng, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài: Bàn về sự phát triển của Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài và định hướng trong những năm tiếp theo.

8. PGS. TS. Đỗ Hoàng Ngân, Phụ trách Phòng Khoa học Công nghệ: Những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về khoa học công nghệ ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN năm học 2018-2019.

9. TS. Trần Thị Hường, Trưởng Khoa NN&VH Hàn Quốc: Các giải pháp của Khoa NN&VH Hàn Quốc để hỗ trợ giảng viên thực hiện định mức về nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức.

10. PGS. TS Nguyễn Lân Trung, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Hợp tác và Phát triển: Đổi mới mô hình bồi dưỡng giáo viên và nâng cao hiệu quả việc học tiếng Anh đối với học sinh THPT các vùng khó khăn khu vực phía Bắc.

11. TS. Đỗ Minh Hoàng, Trưởng Phòng Hợp tác phát triển: Những giải pháp thu hút sinh viên quốc tế học tập tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

12. TS. Hoa Ngọc Sơn, Trưởng Khoa Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ: Tình hình thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.

13. TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Khảo thí: Trung tâm Khảo thí Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN với việc thực hiện 03 chức năng – Tổ chức hoạt động khảo thí; bồi dưỡng năng lực khảo thí và hoạt động nghiên cứu và phát triển về khảo thí.

14.ThS. Khoa Anh Việt, Giám đốc Trung tâm CNTT – TT&HL: Những đổi mới trong công tác truyền thông ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN trong năm 2018 và định hướng phát triển năm 2019.

15. TS. Nguyễn Xuân Long, Phó Hiệu trưởng: Tình hình triển khai kế hoạch xây dựng chung cư cao tầng.

16. TS. Phạm Văn Kim, Trưởng Phòng Quản trị: Làm thế nào để sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của Nhà trường một cách hiệu quả và bền vững?

17. ThS. Lê Thị Khánh Trang, Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính: Công tác tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

18. ThS. Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn lực: Nhìn lại 02 năm hoạt động của Trung tâm Phát triển nguồn lực: những việc đã làm được và những việc chưa làm được.

19. TS. Dương Quỳnh Hoa, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ: Kế hoạch triển khai việc bồi dưỡng, tự bồi dưỡng đối với cán bộ, giảng viên ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN năm 2019.

20. ThS. Nguyễn Thành Công, Phụ trách Phòng Thanh tra và Pháp chế: Việc xây dựng các văn bản chỉ đạo điều hành năm 2018 ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

21. ThS. Nguyễn Đoàn Phượng, Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

22. ThS. Nguyễn Ninh Bắc, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng: Những bài học rút ra từ đợt kiểm định chất lượng CTĐT chất lượng cao Ngôn ngữ Anh theo bộ tiêu chuẩn AUN.

23. ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Chủ tịch Công đoàn: Những chủ trương, hoạt động lớn của Công đoàn Trường ĐHNN – ĐHQGHN trong năm 2019.

Trong phát biểu kết luận hội nghị, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chia sẻ về quyết tâm xây dựng một khu vực không gian làm việc chung cho đội ngũ giảng viên Nhà trường nhằm hướng tới trạng thái hạnh phúc cho mỗi cá nhân và biến quãng thời gian làm việc tại trường trở thành quãng thời gian ý nghĩa nhất.

Buổi hội nghị đã khép lại trong không khí vui tươi, phấn khởi. Các đại biểu có mặt đều bày tỏ tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm cao độ trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2019.

Cũng nhân dịp này, ULIS Media xin được gửi lời chúc mừng năm mới với tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc đến Ban giám hiệu và toàn thể thầy cô, cán bộ, viên chức Nhà trường. Chúc cho ULIS sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong năm 2019.

Đào Trung-Việt Khoa/ULIS Media