TUẦN 25, NĂM HỌC 2018–2019 Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 25, NĂM HỌC 2018–2019 Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019

THỨ HAI, 28/01/2019  
8:00 – 10:00, tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp tư vấn tuyển sinh đại học năm 2019 Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐT, Phòng CT&CTHSSV, Trung tâm CNTT-TT&HT (Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Lệ Thủy, Đào Quang Trung); Đoàn thanh niên (Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Ngọc Anh).

15:30-17:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng họp triển khai Hợp tác với phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy.Thành phần tham dự: Các ông, bà: Nguyễn Lân Trung (CT. HĐ TVHT&PT), Nguyễn Thành Văn, Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Hoa Ngọc Sơn, Vũ Huy Tâm (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Đoàn Phượng (P. HCTH)
THỨ BA, 29/01/2019  
8:00 – 10:00, tại P.410, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp sơ kết đợt thực địa 2 tại Lạng Sơn; Thanh Hóa và chuẩn bị cho đợt khảo sát tại Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Thành phần tham dự: Các ông bà: Nguyễn Lân Trung (CT HĐTVHT&PT); Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC); Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HTCH); Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN); Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (TT.KT); Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL); Nguyễn Thị Minh Tâm (K.NN&VHCCNTA).

10:00-11:30, tại P.201, A1 PHT.Ngô Minh Thủy gặp mặt làm việc với công ty Morisada Corporation.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV; Phòng HTPT; Khoa NN&VH Nhật Bản và khách mời công ty Morisada Corporation.

14:30-16:00, tại P.301,A1 Hiệu trưởng làm việc với Phòng Đào tạo.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và toàn thể chuyên viên Phòng Đào tạo.

 

 

THỨ TƯ, 30/01/2019  
8:00 ­- 10:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về đào tạo chất lượng cao.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐT; Phòng CT&CTHSSV; Phòng KHTC; Phòng QT; Trung tâm CNTT-TT&HT; Đoàn thanh niên.

10:00-11:30, tại 301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy, PHT. Nguyễn Xuân Long hợp với Thường vụ Công đoàn Trường và Ban vì sự tiến bộ phụ nữ.

Thành phần tham dự: Các ông/ bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB); Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Thùy Linh (thường vụ công đoàn).

THỨ NĂM, 31/01/2019
THỨ SÁU, 01/02/2019