Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm thuộc Đề án 844 chúc mừng Chủ nhiệm, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã hoàn thành tốt đề tài thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm thuộc Đề án 844 chúc mừng Chủ nhiệm, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã hoàn thành tốt đề tài thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Cuối năm 2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu định kỳ hằng năm Nhiệm vụ “Nâng cao năng lực chuyên sâu cho một số đối tượng trong hệ sinh thái” thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) do Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai và Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh làm chủ trì.
 
Mục tiêu chính nhiệm vụ bao gồm: Hình thành đội ngũ hạt nhân xây dựng hệ sinh thái địa phương; Nâng cao chất lượng và năng lực, hiệu quả hoạt động các chủ thể của hệ sinh thái hướng đến tiêu chuẩn quốc tế.
 
Trong quá trình triển khai, nhiệm vụ đã thực hiện được các công việc:
– Xây dựng chương trình và biên soạn, biên dịch bộ tài liệu, triển khai giới thiệu và tập huấn phát triển năng lực huấn luyện/cố vấn chuyên sâu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cơ sở tài liệu của Học viện Sáng tạo, Đại học Dublin Ailen thiết kế.
– Đào tạo 03 khóa huấn luyện nâng cao năng lực cho khoảng 30 cá nhân có tiềm năng trở thành cố vấn khởi nghiệp ĐMST
– Tổ chức 01 Hội nghị kết nối trải nghiệm và tham gia giải quyết vấn đề tại doanh nghiệp cho học viên
– Tổ chức 01 Hội nghị kết nối xây dựng mạng lưới kết nối giữa học viên (giảng viên của ĐHQGHN), chuyên gia huấn luyện và các doanh nghiệp start-up, thực hành thực tế tại các vườn ươm khởi nghiệp, và tại các doanh nghiệp tại Hà Nội
– 01 Hội nghị kết nối về giảng dạy, kết nối phục vụ hoạt động ĐMST & khởi nghiệp ở các trường đại học không chuyên về kinh tế tại Hà Nội
 
Hội đồng đã đánh giá cao chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Đỗ Tuấn Minh và Trường Đại học Ngoại ngữ trong việc nỗ lực triển khai đạt được kết quả tốt, có một số chỉ tiêu gia tăng. Hội đồng đưa ra một số đề xuất như: bổ sung thực tiễn doanh nghiệp, định hướng nhân rộng cán bộ đào tạo, phát triển danh sách các học viên được đào tạo và chuyển giao, gửi hồ sơ cho mạng lưới cố vấn quốc gia, bổ sung lộ trình hợp tác với các vườn ươm để thử nghiệm… với những dự kiến cụ thể về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 844 trong năm 2023-2025.
 
Hội đồng nhất trí cao trong việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ Nâng cao năng lực chuyên sâu cho một số đối tượng trong hệ sinh thái của chủ nhiệm đề tài TS. Đỗ Tuấn Minh và Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đạt chất lượng tốt.
 
Một số bài liên quan:
https://vanhoadoanhnghiepvn.vn/dai-hoc-ngoai-ngu-dh-quoc-gia-ha-noi-ket-noi-doi-moi-sang-tao-va-khoi-nghiep-trong-truong-dai-hoc/
https://ulis.vnu.edu.vn/ket-noi-doi-moi-sang-tao-va-khoi-nghiep-trong-truong-dai-hoc/
https://ulis.vnu.edu.vn/xay-dung-mang-luoi-ket-noi-giua-cac-thay-co-giao-va-chuyen-gia-huan-luyen-thuc-hanh-thuc-te-tai-cac-doanh-nghiep/
https://baochinhphu.vn/ket-noi-doi-moi-sang-tao-va-khoi-nghiep-trong-truong-dai-hoc-102220723143322875.htm
https://congthuong.vn/hoi-nghi-ket-noi-doi-moi-sang-tao-va-khoi-nghiep-trong-truong-dai-hoc-215205.html
https://vanhoadoanhnghiepvn.vn/ket-noi-doi-moi-sang-tao-va-khoi-nghiep-trong-cac-truong-dai-hoc/
https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/tin-tuc/hoi-nghi-ket-noi-doi-moi-sang-tao-va-khoi-nghiep-trong-truong-dai-hoc-700698
https://www.nhandaoonline.vn/hoi-nghi-ket-noi-doi-moi-sang-tao-va-khoi-nghiep-trong-truong-dai-hoc-a18235.html