đề tài khoa học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: đề tài khoa học

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm thuộc Đề án 844 chúc mừng Chủ nhiệm, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã hoàn thành tốt đề tài thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Cuối năm 2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu định kỳ hằng năm Nhiệm vụ “Nâng cao năng lực chuyên sâu cho một số đối tượng trong hệ sinh thái” thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh