Đoàn Trường được nhận Bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị Khóa XII – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đoàn Trường được nhận Bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị Khóa XII

Ngày 29/6/2023, tại Chương trình “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên” của Thành Đoàn Hà Nội, Tập thể Đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội xuất sắc là 1 trong 25 tập thể được nhận Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh – Phó Bí thư Đoàn trường vinh dự là 1 trong 69 đoàn viên, thanh niên Thủ đô được tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” giai đoạn 2021 – 2023 của Thành Đoàn Hà Nội.
Xin chúc mừng tập thể Đoàn trường và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh đã xuất sắc nhận được khen thưởng của Thành Đoàn Hà Nội.

ĐTN-HSV