Thông báo về việc tiếp tục hỗ trợ sinh viên học trực tuyến một số học phần chung – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tiếp tục hỗ trợ sinh viên học trực tuyến một số học phần chung

Căn cứ Thông báo số 113/TB-ĐHNN ngày 14/02/2020 của Hiệu trưởng về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian học tập của học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh; Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (Covid-2019); nhằm hỗ trợ sinh viên học tập trong thời gian nghỉ, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN sẽ tiếp tục triển khai livestream một số học phần chung, cụ thể như sau:

Đối với các học phần do các khoa đào tạo và bộ môn trực thuộc Trường phụ trách, đề nghị các đơn vị chủ động thông báo hình thức hỗ trợ học trực tuyến cho sinh viên. Các giảng viên cần livestream, ghi hình bài giảng tại trường quay, liên hệ sớm với Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu để được hỗ trợ.

TT

Học phần

Đơn vị phụ trách

Thời gian học

trực tuyến

Địa chỉ học tập

1

Nhập môn

Việt ngữ học

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

* 14:30-15:30 Thứ 2, ngày 17/02/2020

https://www.facebook.com/vnu.ulis/

2

Tiếng Việt thực hành

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

* 15:30-16:30 Thứ 2, ngày 17/02/2020

* 15:30-16:30 Thứ 2, ngày 24/02/2020

https://www.facebook.com/vnu.ulis/

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Bộ môn Tâm lý giáo dục học

* 13:30-14:30 Thứ 4, ngày 19/02/2020

* 13:30-14:30 Thứ 2, ngày 24/02/2020

https://www.facebook.com/vnu.ulis/

4

Công nghệ thông tin và truyền thông

Bộ môn Công nghệ thông tin

* 14:30-16:00 Thứ 4, ngày 19/02/2020

* 14:30-16:00 Thứ 4, ngày 26/02/2020

Học trên phần mềm ZOOM (ZOOM.US)

5

Cơ sở văn hóa Việt Nam (tiếng Anh)

ThS. Nguyễn Mai Phương (Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Nam Á)

* 14:30-15:30 Thứ 4, ngày 19/02/2020

* 14:30-15:30 Thứ 4, ngày 26/02/2020

https://www.facebook.com/vnu.ulis/

6

Kỹ năng học tập thành công

bậc đại học

Nhóm giảng viên Khoa Tiếng Anh

* 15:30-16:30 Thứ 4, ngày 19/02/2020

* 15:30-16:30 Thứ 4, ngày 26/02/2020

https://www.facebook.com/vnu.ulis/

7

Tìm hiểu cộng đồng Châu Á

TS. Trần Hữu Trí

10h30-11h30 Chủ nhật, ngày 23/2/2020

https://www.facebook.com/vnu.ulis/

PGS.TS. Hà Lê Kim Anh

19:00-20:00 Thứ 4, ngày 26/02/2020

https://www.facebook.com/vnu.ulis/

TS. Bùi Đình Thắng

10h30-11h30 Chủ Nhật, ngày 01/03/2020

https://www.facebook.com/vnu.ulis/

Đề nghị các đơn vị đào tạo phổ biến nội dung thông báo này tới sinh viên. Đề nghị sinh viên đã đăng ký thành công các học phần trên truy cập đúng địa chỉ và đúng thời gian để tham gia buổi học.