Giới thiệu Bộ ảnh về ULIS của cô Quỳnh Yến – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Giới thiệu Bộ ảnh về ULIS của cô Quỳnh Yến

Cộng đồng chuyên môn Truyền thông và Quản trị thương hiệu trân trọng giới thiệu bộ ảnh chụp ULIS của cô Quỳnh Yến, người có nhiều năm gắn bó với ngôi trường yêu dấu này.