Gặp mặt các chiến sỹ tự vệ và triển khai Kế hoạch huấn luyện năm 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Gặp mặt các chiến sỹ tự vệ và triển khai Kế hoạch huấn luyện năm 2023

Ngày 29/3/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt chiến sỹ tự vệ thuộc Ban Chỉ huy quân sự Trường nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 – 28/3/2023) và triển khai Kế hoạch huấn luyện năm 2023.

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long; Ban Chỉ huy quân sự và toàn thể chiến sỹ tự vệ Trường.

Tại buổi gặp mặt, Phó CHT quân sự Nguyễn Văn Đoàn đã chia sẻ về truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam. Kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc; vận dụng đúng đắn sáng tạo nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của nước ta, ngay từ khi mới ra đời Đảng ta đã đề ra chủ trương về “Vũ trang cho công nông” (Luận cương Chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương). Trải qua 88 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng DQTV là lực lượng vũ trang quần chúng, sinh ra và lớn lên trong phong trào cách mạng của nhân dân, gắn bó mật thiết với quê hương, làng bản, với từng căn nhà, đường phố, công, nông lâm trường, nhà máy, xí nghiệp. Sống, chiến đấu trong lòng dân, được nhân dân yêu thương, đùm bọc. Trong suốt 88 năm vượt qua đầy khó khăn, gian khổ, thử thách, hy sinh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ DQTV đã hết lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm lao động học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo và đã lập nhiều chiến công to lớn; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và các lực lượng vũ trang nhân dân giành những thắng lợi lịch sử Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt nam XHCN và sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Hiệu trưởng/Chính trị viên BCHQS Nguyễn Xuân Long đã gửi lời chúc mừng các chiến sỹ tự vệ nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ và bày tỏ sự quan tâm đến hoạt động huấn luyện công tác Đảng và công tác chính trị trong Nhà trường. Phó Hiệu trưởng đề xuất Ban Chỉ huy quân sự trường cần tích cực triển khai các buổi tập huấn quân sự và các bài giảng chính trị để nâng cao nhận thức, kỹ năng của lực lượng chiến sỹ tự vệ.

Qua những đề xuất và trao đổi tích cực, buổi gặp mặt đã đưa ra một số phương hướng triển khai trong năm 2023 như sau: Triển khai phác thảo kế hoạch hoạt động chính trị, quân sự của năm 2023; Xây dựng kế hoạch, rút ngắn thời gian huấn luyện tự vệ tại chỗ; Rà soát lại trang phục, công cụ của Ban chấp hành quân sự nhằm đáp ứng yêu cầu mà Ban chấp hành quân sự quận Cầu Giấy và thành phố Hà Nội đã đề ra; Xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi tập huấn, học hỏi kinh nghiệm cho Ban chấp hành quân sự của trường.

Cũng trong buổi gặp mặt, các chiến sỹ tự vệ thuộc Ban chấp hành quân sự Trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN đã thể hiện sự vui mừng khi nhận được sự quan tâm của ban lãnh đạo về công tác chính trị, quân sự. Đồng thời các chiến sỹ cũng thể hiện quyết tâm cố gắng trau dồi kiến thức chính trị và kỹ năng quân sự của bản thân trong thời gian tới.

Trương Phượng-ULIS Media