Chào mừng ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2010 – 25/3/2023)  – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chào mừng ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2010 – 25/3/2023) 

Công tác xã hội (CTXH) là hoạt động hiện diện ở bất kỳ đâu trên thế giới với sứ mạng nhân văn tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Nhằm khẳng định vị trí và tôn vinh những giá trị mà nghề CTXH mang lại cho cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 25 tháng 3 hàng năm là ngày “Công tác xã hội Việt nam”. 

Tại Việt Nam, ngành công tác xã hội được hình thành muộn hơn so với các nước phát triển trên thế giới. Đặc biệt, từ khi đất nước mở cửa, tác động của mặt trái kinh tế thị trường lên đời sống, ngành công tác xã hội đã phát triển mạnh mẽ trở lại nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới tình trạng đói nghèo, di dân…

Công tác xã hội giúp cho mọi người nâng cao năng lực, dễ dàng tiếp cận tới các nguồn hỗ trợ, dịch vụ xã hội, để từ đó mang lại sự phát triển đồng bộ và hài hòa giữa người và xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống. Sau hơn 10 năm thực hiện, ngành công tác xã hội ở nước ta có những bước phát triển mới, công tác xã hội trở thành một nghề chính thức, được đào tạo trình độ từ cao đẳng đến cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Mô hình công tác xã hội được tổ chức thực hiện trong hệ thống trường học, bệnh viện, các cơ sở trợ giúp xã hội nhằm giúp đỡ cho học sinh, bệnh nhân, trợ giúp cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại cơ sở trợ giúp xã hội và tại cộng đồng.

Là một cơ sở giáo dục, đồng thời coi phục vụ cộng đồng là một trong những nhiệm vụ then chốt, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN luôn có ý thức triển khai những hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội. Đơn cử như thực hiện các đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Lạng Sơn, Thanh Hóa, Ba Vì, Phú Thọ… Mặc dù điều kiện dạy và học ở địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực và quyết tâm của mình, đội ngũ giảng viên và giáo sinh ULIS đã luôn cố gắng hết mình để truyền tải những kiến thức bổ ích và lan tỏa tình yêu ngoại ngữ tới các khu vực này. Không chỉ vậy, những hoạt động tình nguyện xây nhà, dọn dẹp trường học của cán bộ và sinh viên, người học Nhà trường tại các khu vực khó khăn, tặng quà cho đồng bào và trẻ em miền núi, ủng hộ quỹ vì người nghèo và khu vực lũ lụt… là những hoạt động ý nghĩa thường niên của các ULISer.

Trách nhiệm cộng đồng là động lực khiến Nhà trường quyết tâm phát triển hơn nữa năng lực phục vụ cộng đồng, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu xã hội về đào tạo, nghiên cứu, và chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực hoạt động của Trường; Tiếp tục đóng vai trò nòng cốt về giáo dục ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; Góp phần giải quyết những vấn đề quan trọng ngành ngoại ngữ đặt ra cũng như có năng lực tư vấn và thực hiện chiến lược phát triển giáo dục ngoại ngữ quốc gia và hợp tác quốc tế. Giữ vững vị thế đầu mối có uy tín, tin cậy về giáo dục ngoại ngữ đối với Chính phủ, các bộ ngành trung ương và địa phương.