Đẩy mạnh phối hợp giữa các đơn vị trong công tác hỗ trợ học sinh sinh viên tại ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đẩy mạnh phối hợp giữa các đơn vị trong công tác hỗ trợ học sinh sinh viên tại ULIS

Các biên bản ghi nhớ phối hợp công tác thể hiện mong muốn và cam kết của các đơn vị nói riêng và của Nhà trường nói chung trong việc nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác hỗ trợ học sinh sinh viên tại ULIS.

Ngày 9/9/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ ký biên bản ghi nhớ phối hợp công tác giữa Đoàn Thanh niên và Phòng Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Đoàn Thanh niên với Phòng Quản trị và Trung tâm Phát triển Nguồn lực tại Hội trường Vũ Đình Liên.

Tham dự buổi lễ có Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN; Trưởng các đơn vị; toàn thể cán bộ Phòng CT&CTHSSV, TT.PTNL, Thường vụ Đoàn trường; đại diện lãnh đạo và các tổ trưởng chuyên môn Phòng Quản trị.

Tại buổi lễ đã có 2 biên bản ghi nhớ được ký kết.

Trong biên bản ghi nhớ phối hợp công tác giữa Đoàn Thanh niên và Phòng CT&CTHSSV, hai bên cam kết hợp tác, phối hợp phát triển công tác học sinh sinh viên và hỗ trợ sinh viên trong nhiều hoạt động đời sống, học tập, nghiên cứu khoa học, phát huy tư duy sáng tạo, phát triển kĩ năng định hướng hướng nghiệp, khởi nghiệp và giới thiệu việc làm. 

Trong biên bản ghi nhớ phối hợp công tác giữa Đoàn Thanh niên với Phòng Quản trị và Trung tâm PTNL, các đơn vị cam kết hợp tác, phối hợp phát triển công tác an ninh và hỗ trợ sử dụng địa điểm, không gian sinh hoạt chung, hỗ trợ hoạt động của các câu lạc bộ và sinh viên.

 

Các biên bản ghi rõ các bên tạo điều kiện tốt nhất để cùng hỗ trợ các hoạt động hợp tác theo từng chương trình cụ thể và mang tính bền vững. Các đơn vị sẽ cùng phối hợp quản lý hoạt động, chương trình, dự án hợp tác theo đúng kế hoạch và đảm bảo hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh khẳng định hoạt động ký kết này nhằm nhấn mạnh sự phối hợp sâu rộng, chặt chẽ trong công việc giữa các đơn vị trong trường. Khi các đơn vị cùng đồng lòng, cùng hết sức phối hợp với nhau thì mọi hoạt động đều có thể triển khai thuận lợi. Trong bối cảnh Nhà trường đang tiến hành nhiều hoạt động đổi mới, đặc biệt là với Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp của sinh viên, giai đoạn 2020 – 2025 mới được ban hành, lễ ký hết này sẽ là tiền đề cho việc triển khai các công tác hỗ trợ sinh viên hiệu quả hơn.

Lễ ký biên bản ghi nhớ phối hợp công tác giữa Đoàn Thanh niên và Phòng CT&CTHSSV, Đoàn Thanh niên với Phòng Quản trị và Trung tâm PTNL khép lại hứa hẹn những thành công trong hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh viên của ULIS trong thời gian tới.

ULIS Media