Ký kết hợp tác với Công ty CARROT GLOBAL về tổ chức các khóa bồi dưỡng tiếng Việt – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ký kết hợp tác với Công ty CARROT GLOBAL về tổ chức các khóa bồi dưỡng tiếng Việt

Ngày 9/8/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với Công ty CARROT GLOBAL (Hàn Quốc).

Tham dự có Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy, Trưởng Bộ môn NN&VH Việt Nam Chử Thị Bích và cán bộ Bộ môn Trần Hữu Trí. Đoàn đối tác của Công ty CARROT GLOBAL có Giám đốc Simon D. Lee và các cán bộ công ty.

Tại buổi lễ, đại diện hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ chính thức. Trường ĐH Ngoại ngữ và CARROT GLOBAL nhất trí hợp tác triển khai CGI Global, dự án về bồi dưỡng nhân lực cho các khách hàng của công ty. Các hoạt động bồi dưỡng có có thể bao gồm các khóa học nâng cao về ngôn ngữ, văn hóa, kỹ năng, kinh tế. Thỏa thuận có hiệu lực trong vòng 5 năm và có điều khoản tự gia hạn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy cảm ơn sự tin tưởng của CARROT GLOBAL và mong rằng công ty sẽ tiếp tục triển khai nhiều khóa học hợp tác với ULIS. Với kinh nghiệm giảng dạy nhiều khóa học cho các đối tác, Trường Đại học Ngoại ngữ hoàn toàn đủ năng lực đáp ứng các nhu cầu của CARROT GLOBAL.

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường ĐH Ngoại ngữ và CARROT GLOBAL đã khép lại, hứa hẹn tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong tương lai.

CARROT Global là nhà cung cấp dịch vụ bồi dưỡng nhân lực và giải pháp học tập. Hiện tại, công ty đã phối hợp với ULIS chuẩn bị tổ chức khóa học bồi dưỡng tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho nhân viên ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam. Khóa học do Bộ môn NN&VH Việt Nam phụ trách quản lý và giảng dạy.

Lệ Thủy-Việt Khoa/ULIS Media