Danh sách phòng thi và số báo danh Kỳ thi thử đợt 2 năm 2018 vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi và số báo danh Kỳ thi thử đợt 2 năm 2018 vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ

TRA CỨU SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI
Ngày 23/4/2017

Thí sinh kiểm tra số môn thi đã đăng ký với số môn thi trong danh sách. Mọi sai sót nhắn tin vào số điện thoại 0979292969 (gồm số báo danh và nội dung đề nghị) hoặc liên hệ với hội đồng qua số điện thoại 04 37548137 hoặc đến phòng 107 nhà A1 trường ĐHNN- ĐHQGHN trong các ngày 18,19,20/4/2017

Lưu ý: Thí sinh mang theo bút chì 2B để làm bài trắc nghiệm, bút mực để làm bài tự luận.

BỐ TRÍ ĐỊA ĐIỂM THI NHƯ SAU:

TT Điểm thi Từ phòng Đến phòng Tải sơ đồ
1 NHÀ A2 (TẦNG 1 -> TẦNG 4) P.001 P.027 Sơ đồ A2.1
2 NHÀ A2 (TẦNG 5 -> TẦNG 8) P.028 P.062 Sơ đồ A2.2
3 TRƯỜNG THPT CNN (TẦNG 1 -> TẦNG 4) P.063 P.095 Sơ đồ CNN
4 NHÀ C1 GIẢNG ĐƯỜNG KHOA PHÁP (TẦNG 4) P.096 P.100 Sơ đồ C1