Gương mặt “thủ lĩnh Công đoàn” các đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2028 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội