Thông báo số 4 về Hội thảo quốc gia 2023 (UNC2023): “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo số 4 về Hội thảo quốc gia 2023 (UNC2023): “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”

THÔNG BÁO SỐ 4

Về việc tổ chức và tham dự

HỘI THẢO QUỐC GIA 2023 (UNC2023)

“Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”

Ban tổ chức Hội thảo quốc gia 2023 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” thông báo về việc tổ chức và tham dự Ngày chính hội UNC2023 như sau:

 1. Tên hội thảo: Hội thảo quốc gia 2023 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam”, viết tắt là UNC2023 (ULIS National Conference 2023).
 2. Thời gian tổ chức Ngày chính hội: Ngày 24 tháng 4 năm 2023
 3. Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, kết hợp với trực tuyến qua Zoom Webinar và Zoom
4.       Chương trình tổng thể Ngày chính hội
BUỔI SÁNG: trực tiếp tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo và trực tuyến qua Zoom Webinar
 

7:45 – 8:30

Đại biểu tham dự trực tiếp ghi danh tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo

Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập Zoom Webinar tham gia phiên toàn thể buổi sáng Zoom ID: 97662342906

Phiên khai mạc
8:30 – 8:40 Giới thiệu đại biểu
8:40 – 8:50 Phát biểu khai mạc của Hiệu trưởng
8:50 – 8:55 Tổng kết công tác chuẩn bị cho Ngày chính hội UNC2023
8:55 – 9:00 Tri ân các nhà tài trợ
9;00 – 9:10 Nhìn lại chuỗi sự kiện UNC2023
Phiên báo cáo toàn thể
 

9.10 – 9.45

 

Báo cáo 1

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN TIẾNG ANH TRONG ĐẠI DỊCH: NHỮNG TRẢI NGHIỆM VÀ BÀI HỌC CHƯA TỪNG CÓ

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế

9.45 -10.15 Nghỉ giải lao – Tiệc trà
10.15 – 10.50 Báo cáo 2 TIẾP CẬN – TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HỌC TẬP, ĐÀO TẠO

TS. Bùi Quang Tuyến, Giám đốc Học viện Viettel

 

10.50 – 11.25

 

Báo cáo 3

“LỚP HỌC XUYÊN BIÊN GIỚI : DU LỊCH ẢO, KẾT QUẢ THẬT”

ThS. Hà Ánh Phượng, Ủy viên Uỷ ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội, Giáo viên Trường THPT Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ

11.25 – 11.40 Tổng kết phiên buổi sáng
11.40 – 13.00 Nghỉ trưa (đại biểu tự túc ăn trưa)
BUỔI CHIỀU: trực tiếp tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và trực tuyến qua Zoom Webinar và

Zoom Meetings

Phiên báo cáo tại các tiểu ban song song
13.00 – 15.10 Báo cáo tại 24 tiểu ban (chi tiết xem dưới đây)
15.10 – 15.25 Nghỉ giải lao – Tiệc trà
15.25 – 17.35 Báo cáo tại 24 tiểu ban (chi tiết xem dưới đây)
17.35 – 17.45 Tổng kết tại các tiểu ban
 1. Thông tin chi tiết về 24 tiểu ban song song phiên buổi chiều
 

Tiểu ban

 

Tên tiểu ban

 

Địa điểm

Zoom ID (không cần sử dụng pass

code)

1 Chuyện nghề ngoại ngữ trong thế kỉ

21

Hội trường Nguyễn Văn Đạo 982 555 7033
2 Đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh bậc đại học Hội trường Sunwah tầng 1 263 024 7630
3 Văn hoá truyền thông xuyên quốc gia Hội trường Sunwah tầng 2 658 567 8601
4 Ngôn ngữ học ứng dụng Phòng họp Hà Nội tầng 2 Sunwah 972 038 9181
5 Giảng dạy tiếng Anh bậc trung học Hội trường Vũ Đình Liên 976 6234 2906
6 Giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học Phòng Homies toà A2 342 049 8152
7 Các vấn đề đào tạo biên phiên dịch ngoại ngữ Phòng 101 toà A3 456 971 2380
8 Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ Phòng 301 toà B3 284 258 8535
9 Phát triển năng lực cho người dạy và người học trong bối cảnh toàn cầu Phòng Homies toà B2 683 632 1256
 

10

 

Kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ

 

Phòng 509 toà A1

 

489 697 8071

11 Giảng dạy chuyên ngành kinh tế ở trường đại học ngoại ngữ Phòng 302 toà B3 212 433 5353
12 Các vấn đề tâm lý giáo dục trong giảng dạy ngoại ngữ Phòng 303 toà B3 999 770 7779
13 Giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá Ả Rập Phòng 410 toà A1 922 099 2776
 

14

 

Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt

 

Phòng 202 toà B3

 

611 923 4259

15 Giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá Đông Nam Á Phòng 205 toà B3 756 431 2999
16 Giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá Đức Phòng 206 toà B3 886 449 8912
 

17

Giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc  

Phòng 101 toà B3

 

257 039 2044

18 Giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá Nga Phòng 204 toà B3 239 499 4854
19 Nghiên cứu về Giảng dạy tiếng Nhật Phòng 308 toà B2 992 436 9473
20 Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản Phòng 309 toà B2 472 249 0564
21 Giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá Pháp Homies toà C3 366 264 0292
 

22

Những vấn đề về Văn hoá và Dịch thuật tiếng Trung Quốc  

Phòng 311 toà B2

 

405 694 4918

23 Những vấn đề về ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Trung Quốc Phòng 312 toà B2 543 200 2028
 

24

Mô hình giáo dục phổ thông chuyên trong bối cảnh mới  

Hội trường Trường PTCNN

 

587 320 5280

 Lưu ý:

 1. Tất cả các phòng Zoom đều không có pass code. Đại biểu tham dự trực tuyến sử dụng họ tên thật theo đăng ký để truy cập phòng chờ bằng Zoom ID tương ứng, đợi bộ phận kỹ thuật duyệt vào phòng chính.
 2. Phòng Zoom Webinar phiên buổi sáng được mở lúc 7h30 ngày 24.4.2023, các phòng Zoom buổi chiều được mở lúc 12h45 cùng ngày. .
 1. Ngôn ngữ trình bày tại Hội thảo: tiếng Việt và tiếng Anh
 2. Kinh phí tham dự: miễn phí
 3. Đăng ký tham dự tại link: https://bit.ly/dangkithamduUNC2023
9.  Chính sách về việc tham dự UNC2023
 • Triệu tập 100% giảng viên và nghiên cứu viên trong Trường tham dự trực tiếp (bắt buộc) cả buổi sáng (tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo) và buổi chiều (tại các tiểu ban song song);
 • Khuyến khích cán bộ các đơn vị phòng, ban trong Trường tham dự;
 • Khuyến khách các đại biểu ngoài trường tham dự (đăng ký tại link:

https://bit.ly/dangkithamduUNC2023);

 • Học sinh, sinh viên tham dự trực tiếp theo đăng ký và phân công của BTC;
 • Học sinh, sinh viên tham dự trực tuyến đăng ký tại link : https://bit.ly/dangkithamduUNC2023;
 • Ban tổ chức gửi Giấy chứng nhận tham dự điện tử theo thông tin cá nhân được cung cấp tại link xác nhận tham dự gửi tại Hội thảo.
10.     Quy định về việc trình bày báo cáo tại Hội thảo
 • Báo cáo viên trình bày trực tiếp tại Hội thảo trừ trường hợp bất khả kháng;
 • Báo cáo viên trình bày báo cáo theo đúng lịch trình đã đăng kí với tiểu ban;
 • Báo cáo viên sử dụng logo của UNC2023 trong tất cả các slides và nộp cho thư ký tiểu ban trước ngày 20.4.2023. Báo cáo viên sử dụng máy tính của BTC để trình bày báo cáo.
 • Ban tổ chức gửi Giấy chứng nhận trình bày báo cáo điện tử cho báo cáo viên qua địa chỉ email được cung cấp.
11.      Đầu mối liên hệ:

Thông báo này được đăng tải trên website của Trường ĐHNN-ĐHQGHN http://ulis.vnu.edu.vn và gửi qua email đăng kí của đại biểu.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, cán bộ giảng viên, giáo viên phổ thông các cấp và các cá nhân quan tâm.